Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Тульчині

<< назад

 

Додаток №1

до рішення 37 сесії Тульчинської міської ради

5-го скликання від 07.08.2009р.

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення

2. Терміни та поняття

3. Порядок розміщення зовнішньої реклами

4. Повноваження робочого органу (виконавчого комітету міської ради)

5. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами

6. Порядок переоформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами

7. Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламного засобу

8. Плата за користування місцем розташування рекламних засобів

9. Вимоги до зовнішньої реклами

10. Контроль за додержанням порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Тульчин

11. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та можливі збитки

12. Відповідальність робочого органу


ПРАВИЛА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

У МІСТІ ТУЛЬЧИНІ

 

Ці правила розроблені на основі Закону України “Про рекламу” від 11.07.2003 р. №1121-ІV, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1977 р.№280/97-ВР, Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 року № 697-ХІІ, Закону України “Про мови” від 28.10.1989 р., Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р., №208/94-ВР, п.8 ст.67 розділу VIII Закону України “Про вибори народних депутатів України”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу” від 26.05.2004 р. № 693.

 

 


1. Загальні положення


 

1.1. Ці правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами, спеціальних конструкцій для розміщення реклами у місті Тульчині та визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

1.2. Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Тульчині регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами в м. Тульчин та визначають порядок видачі дозволів на розміщення такої реклами, регулює та корегує діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 

1.3. Розміщення зовнішньої реклами юридичними та фізичними особами провадиться з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних особливостей м. Тульчині (за умови відповідності якості робіт та технічних характеристик матеріалів згідно з розробленою технічною документацією для забезпечення життєдіяльності суспільства).

 


2. Терміни та поняття


 

2.1. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

 

Виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами на підставі дозвільних документів.

 

Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Тульчинської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

 

Реклама - інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

 

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, а також до зовнішньої реклами відносяться плакати, афіші, друковані листівки, об’яви, таблички, прапори, транспоранти, наклейки та інше, що розмішуються у візуальному інформаційному просторі міста стаціонарно, тимчасово або рухаючись.

 

Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

 

Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

 

Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

 

Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

 

Розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

 

Пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком.

 

Робочий орган – створено міською радою управління, відділ, або уповноважена установа, організація.

 

Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, бігборди, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

 

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу” та “Типових правилах розміщення зовнішньої реклами”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067.

 


3. Порядок розміщення зовнішньої реклами


 

3.1 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, виданих робочим органом згідно з рішенням виконавчого комітету Тульчинської міської ради (без втручання у форму та зміст реклами) у відповідності до цих Правил.

 

3.2 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповно-важених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

 

 3.3 Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами призначається робочий орган. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучається на громадських засадах представники об’єднань громадян, об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

 


4. Повноваження робочого органу (виконавчого комітету міської ради)


 

4.1 До повноважень робочого органу – виконавчого комітету міської ради належать:

 

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів, фундаментів підземної та надземної частини конструкцій наземної реклами (бігбордів).

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або відмову в установленні такого пріоритету.

- підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи відмову у його надання;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобі, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження реклами.

 

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 


5. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами


 

5.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу за формою згідно з додатком 1, до якого додаються:

 

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

 

5.2. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження, реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів н розміщення зовнішньої рекла-ми (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

 

Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритетом на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірника дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

 

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові мотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

 

5.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. 

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

 

- продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника продовження строку оформлення дозволу.

 

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

 

5.4. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розта-шування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

 

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

Інформація про подання заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

 

5.5 Протягом строку, зазначеного у пункті 9 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

 

Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 9 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

 

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 9 цих Правил, що-місячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в роз-мірі 100 відсотків плати, встановленої органами самоврядування.

 

Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

 

5.6. Під час подання заяви або оформлення примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

     

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

 

5.7. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 9 цих правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 11 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

5.8. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповнова-женим органом з питань архітектури та містобудування.

 

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

 

- державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

 

Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

 

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

 

5.9. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 14 цих Правил, заявникові насилається мотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

 

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

 

Робочий орган протягом більш як п’ятнадцять робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції приймає та проект відповідного рішення.

 

5.10. Виконавчий орган ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірника дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

 

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю.

 

Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

 

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

 

5.11. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

 

5.12. У наданні дозволу може бути від відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

 

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

 

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

 

5.13. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

 

5.14. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

      

5.15. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

  

5.16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

 

5.17. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

 

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

 

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

 

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

5.18. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

 

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

 

Плата на надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання, про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 


6. Порядок переоформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами


 

6.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

 

Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

 

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

 

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

6.2. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

 

Особа, яка набула права власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

 

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про держану реєстрацію заявника к юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 

У разі відсутності зауважень до наданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

 

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

 

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 


7. Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламного засобу


 

 

7.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

 

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

 

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством. 

 


8. Плата за користування місцем розташування рекламних засобів


 

8.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності, розраховується робочим органом у порядку зазначеному в додатку №5 цих Правил.

 

8.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у державній або приватній власності визначається їх власниками або уповноваженими ними органами (особами).

 

8.3. Розмір плати за тимчасове користуванням місцем розташування рекламних засобів не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

8.4. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для розміщення соціальної рекламної інформації не отримується.

 


9. Вимоги до зовнішньої реклами


 

9.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 9.7 – 9.11цих Правил;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений згідно з ескізом, погодженим відділом архітектури та містобудування, (розповсюджується і на фундаменті, які були розташовані раніше);

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів за-ввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частини вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у м’ясцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожками, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

 

9.2. Забороняється розташування рекламні засоби:

 

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населеннях пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

     

9.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

9.4. Забороняється реклама  тютюнових  виробів, реклама знаків для товарів і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби засобами  зовнішньої  реклами;

 

Реклама алкогольних напоїв,  реклама знаків для товарів і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:

- на зовнішніх та  внутрішніх  поверхнях  транспортних  засобів загального користування;

- засобами зовнішньої реклами.

  

9.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

 

Спеціальна конструкція для окремо розташованої зовнішньої реклами розмішується у відповідності до містобудівних вимог і виконується згідно з ескізним проектом, погодженим начальником відділу архітектури та містобудування.

 

Фундаментний блок спеціальної конструкції повинен виконуються із залізобетону і мати монтажні петлі для забезпечення монтажу та демонтажу на весь термін дії дозволу.  

 

На приховані роботи складаються відповідні акти. Фундамент, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений у відповідності до вимог ескізу, погодженого з начальником відділом архітектури та містобудування.

 

На період дії дозволу вносити зміни до проекту спеціальної конструкції без погодження відділу архітектури та містобудування заборонено.

 

Розташування спеціальної конструкції може бути не погодженим у зв’язку з:

- проходженням на заявленому місці інженерних комунікацій;

- розміщення з порушенням вимог техніки безпеки дорожнього руху;

-розташуванням заявленого місця у охоронній зоні об’єкта культурно-історичної спадщини міста та держави;

- створення перешкоди вільному візуальному сприйняттю цілісності архітектурної забудови міста або створення перешкод вільному огляду раніше встановлених реклам;

- заперечень Тульчинської інспекції ДАБК в зв’язку відсутністю надійності та безпечності спеціальної конструкції (за запитом)

 

9.6. У разі виявлення фактів невідповідності умов розміщення рекламного засобу щодо освітлення реклами, або її загальної площі, що впливає на розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, проводиться перерахунок місячної плати з урахуванням фактичного стану рекламного засобу, в односторонньому порядку, з моменту виявлення, на підставі акту перевірки, з подальшим повідомленням власника рекламного засобу.

    

9.7. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

 

9.8. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

 

9.9. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

 

9.10. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за зовнішній вигляд, за порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 

9.11. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

 

9.12.Тимчасові виносні рекламні конструкції типу „штендер”.

 

„Штендери” можуть мати горизонтальну проекцію не більш ніж 1 м. кв. та площу кожної сторони зображення, значно не перевищуючу 1 м. кв.;

 

Одержання дозволу на розміщення тимчасової виносної конструкції здійснюється згідно з порядком, зазначеним у розділі 5.

 

При розрахунку оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, враховується термін розміщення тимчасової виносної рекламної конструкції, час якої не перевищує дванадцяти годин на добу;

 

Сплата, у випадку коли штендер розміщується в межах відведеної земельної ділянки під об’єкт комерційного використання, не справляється.

 

Нетрадиційні засоби реклами - повітряні кулі, аеростати та інші – як правило тимчасове оформлення, яке розміщується на період проведення святкових та різних заходів.

 

9.13. Розповсюдження реклами у вигляді рекламних оголошень, афіш, об’яв, друкованих листівок та інше, в тому числі і політичної реклами, здійснюється виключно на щитах міської довідки безкоштовно.

 

Органи  місцевого самоврядування не пізніш як за сто днів до дня  виборів  відводять місця  та  обладнують стенди,  дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Розміщення передвиборної агітації в непередбачених для неї місцях забороняється.

 

9.14. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку її дії. Відсутність маркування є підставою для скасування дозволу, як невиконання умов розміщення рекламного засобу.

 

9.15. Контроль за додержанням цих Правил у м. Тульчині здійснюють у межах своєї компетенції: виконавчий комітет Тульчинської міської ради, відділ архітектури та містобудування, робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.

 

9.16. Самовільно розташовані або не демонтовані згідно з приписом спеціальні конструкції та зовнішня реклама підлягають демонтажу згідно з наведеним нижче порядком:

 

Порядок демонтажу спеціальних конструкцій та зовнішньої реклами, які розміщенні без дозволу – це комплекс заходів по відокремленню спеціальної конструкції або зовнішньої реклами від місця її розташування та транспортування в спеціально відведені місця для подальшого тимчасового зберігання.

 

Власнику спеціальної конструкції або зовнішньої реклами надсилається робочим органом повідомлення про наявність підстав для демонтажу. Якщо власник протягом 3-х днів з дати надісланого повідомлення не виконав демонтаж або не надав обґрунтовану відповідь на повідомлення, демонтаж здійснюється КП “Тульчинкомунсервіс” за розпорядженням міського голови на підставі подання робочого органу.

 

Під час проведення демонтажу представником КП “Тульчинкомунсервіс”  складається акт проведення демонтажу.

 

Демонтаж проводиться в присутності власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, про дату та час проведення демонтаж КП “Тульчинкомунсервіс”  надсилає повідомлення власнику не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення демонтажу. У разі відсутності власника, про це робиться відмітка у Акті проведення демонтажу. Відсутність власника при проведенні робіт з демонтажу спеціальної конструкції або зовнішньої реклами не дає підстав для оскарження дій КП “Тульчинкомунсервіс”.

 

Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких вручається власнику. У разі відсутності власника при проведенні демонтажу, примірник Акту надсилається йому поштою.

 

Тульчинський РВ УМВС України забезпечує охорону громадського порядку при виконанні демонтажу та транспортуванні спеціальної конструкції або зовнішньої реклами.

 

Демонтовані спеціальні конструкції або зовнішні реклами зберігаються КП “Тульчинкомунсервіс”  в спеціально відведених місцях.

 

Власник спеціальної конструкції або зовнішньої реклами має право на її повернення після звернення до КП “Тульчинкомунсервіс”  на підставі таких документів:

- заява;

- документ, що підтверджує право власності на спеціальну конструкцію або зовнішню рекламу;

- документ, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції або зовнішньої реклами у розмірі одного неоподаткованого мінімуму за кожен день зберігання;

- документ, що підтверджує сплату боргу за розміщення зовнішньої реклами до дня її демонтажу.

- документ, що підтверджує повноваження особи на одержання спеціальної конструкції або зовнішньої реклами (при необхідності)

 

В разі не виявлення власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, питання власності на об’єкт вирішується згідно з чинним законодавством.

 

9.17. Розповсюджувач зовнішньої реклами винний у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Відповідальним за порушення законодавства про рекламу при розповсюдженні реклами у вигляді рекламних оголошень, афіш, об’яв, друкованих листівок та інше, є суб’єкт, до якого треба звертатися за адресою, телефоном або іншим реквізитами згідно з рекламними оголошеннями, афішами, об’явами, друкованими листівками.

 

Як речові докази у справі про порушення законодавства про рекламу використовуються:

- кольорове фото місцевості з точки погляду реклами, при цьому площа реклами повинна займати до 20% площі фото знімка (розм. 9х12 см.)

- кольорове фото реклами (розм. 9 х 12 см.)

- акт встановлення місця знаходження реклами, затверджений архітектором міста.

- документи що підтверджують вартість реклами або матеріали експертизи по встановленню вартості реклами.

 


10. Контроль за додержанням порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Тульчин


 

10.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює робочий орган виконавчого комітету Тульчинської міської ради.

 

10.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений термін.

 

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 


11. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та можливі збитки


 

11.1. Згідно зі ст. 27 закону України про рекламу та чинним законодавством України.

 

11.2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів , порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 


12. Відповідальність робочого органу


 

12.1. Робочий орган несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 
 


 

Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 200
візитів сьогодні: 54
візитів всього: 183192