Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

Постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

 

додаток до рішення  2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання від 11 грудня 2015 року №5


 

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМІСІЙ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю

 

2.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва і торгівлі

 

2.3. Постійна комісія з питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології, благоустрою

 

2.4. Постійна комісія з питань земельних відносин та управління комунальним майном

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 

Постійні комісії Тульчинської міської ради (надалі Комісії) є органами Тульчинської міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

 

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Кількість і персональний склад Комісій Тульчинської міської ради затверджується сесією Тульчинської міської ради.

 

Комісії здійснюють свою діяльність керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Тульчинської міської ради та цим Положенням.

 

Депутати працюють у Комісіях на громадських засадах.

 

Комісії є підзвітними Тульчинській міській раді та відповідальними перед нею.

 

назад до змісту


II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМІСІЙ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


 

Комісії Тульчинської міської ради, перелік яких затверджений рішенням 2 сесії 7 скликання Тульчинської міської ради від 11 грудня 2015 року, здійснюють повноваження, визначені законами України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до їх функціональної спрямованості:

 

2.1. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 

Освіта, культура, охорона здоров′я, молодь, спорт:

 

2.1.1. Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров я, соціального захисту, молоді і спорту, роботи з громадськими організаціями.

2.1.2. Сприяння розвитку та діяльності закладів освіти, культури та спорту, які належать територіальній громаді м. Тульчина, молодіжних підліткових закладів за місцем проживання.

2.1.3. Сприяння здобуттю неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.

2.1.4. Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

2.1.5.   Сприяння організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

2.1.6. Ініціювання та участь у вирішенні питань щодо надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.

2.1.7. Сприяння організації медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури та спорту, які належать територіальній громаді м. Тульчина.

2.1.8. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

2.1.9. Сприяння у створення умов для розвитку туризму на території м. Тульчина.

2.1.10. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, роботі з молоддю.

2.1.11. Сприяння забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

2.1.12. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо:

- виділення земельних ділянок під будівництво культових споруд;

- найменування та перейменування вулиць і площ міста Тульчина.

2.1.13. Підготовка за дорученням Тульчинської міської ради, Тульчинського міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою пропозицій з питань, пов’язаних з діяльністю Комісії.

    Соціальний захист населення:

2.1.14. Сприяння у вирішенні регіональних програм соціального захисту населення міста та галузей, пов’язаних з діяльністю Комісії

2.1.15. Співпраця з управлінням  соціального захисту населенняТульчинської РДА з актуальних питань  соціального захисту населення міста.

2.1.16. Сприяння у вирішення завдань програм соціального забезпечення, а також програм залучення альтернативних джерел фінансування закладів соціального захисту населення.

2.1.17. Сприяння у вирішенні завдань програм, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту багатодітних сімей та дітей-сиріт.

2.1.18. Внесення пропозицій щодо фінансування  програм  допомоги ветеранам війни та праціта соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей.

2.1.19. Участь у формуванні політики щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

2.1.20. Підготовка і подання на затвердження Тульчинською міською радою  програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Сприяння організації їх виконання.

2.1.23. Заслуховування та розгляд інформації про стан та розвиток охорони здоров’я, соціального захисту населення та інших відповідних галузей, пов’язаних з діяльністю Комісії в місті.

2.1.24. Сприяння роботі творчих спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, фізкультури і спорту та галузях, пов’язаних з діяльністю Комісії.

2.1.25. Здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці; громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій; військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених в запас або відставку; сімей, які втратили годувальника; багатодітних сімей, громадян похилого віку, дітей, що залишилися без піклування батьків.

2.1.26. Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; сприяння відведенню зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.1.27. Участь у вирішенні питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян.

2.1.28. Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

2.1.29. Участь у вирішенні у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

2.1.30. Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань, що стосуються виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

2.1.31. Сприяння організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

2.1.32. Сприяння у здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

2.1.33. Підготовка за дорученням Тульчинської міської вради, Тульчинського міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою пропозицій з питань, пов’язаних з діяльністю Комісії.

2.1.34. За дорученням Тульчинської міської ради, або з власної ініціативи заслуховування звітів керівників управлінь, підприємств різних форм власності, що взаємодіють з Комісією, проведення аналізу діяльності відповідних служб.

2.1.35. Здіснення рейдів-перевірок, в межах повноважень Тульчинської міської ради, роботи органів управління системою охорони здоров’я, соціального захисту, фармації, ветеринарної служби різних форм власності на території м.Тульчина, підготовка за результатами перевірки висновків, пропозицій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд Тульчинської міськоїради.

               

Депутатська діяльність, етика, законність:

 

Повноваження комісії поширюються на відносини:

- депутатської діяльності та етики;

- місцевого саморядування

 - законності;

- правопорядку та боротьби зі злочинністю.

- звязків з громадськістю

2.1.36. Розробка, вивчення і підготовка для розгляду Тульчинською міською радою питань депутатської діяльності та етики,виступ на сесіях Тульчинської міської ради з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.1.37. Висвітлення проблем громадян та територіальних громад м.Тульчина в засобах масової інформації і налагодження системи постійного спілкування між депутатами і виборцями, громадянами і владою.

2.1.38. Сприяння реалізації прав територіальної громади м.Тульчина на участь у місцевому самоврядуванні.

2.1.39. Участь у розробці концепції самоврядування територіальної громади м.Тульчина. Співпраця з органами самоорганізації населення (радами самоврядування, домовими комітетами тощо).

2.1.40. Сприяння реалізації Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування.

2.1.41. Участь у розробці Статуту територіальної громади міста Тульчина.

2.1.42. Контроль за виконанням доручень виборців депутатам Тульчинської міської ради.

2.1.43. Розгляд та винесення на розгляд Тульчинської міської радою питань, пов’язаних з порушеннями норм депутатської етики з боку депутатів Тульчинської міської ради.

2.1.44. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у міській раді, надання  посадовим особам та депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

2.1.45. Внесення пропозицій щодо скасування актів виконавчого комітетуТульчинської міської ради,  які не відповідають Конституції чи Законам України, іншим актам законодавства, рішенням Тульчинської міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

2.1.46. Підготовка питань щодо проведення  референдумів, виборів до місцевих рад.

2.1.47. Погодження пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Тульчина.

2.1.48. Підготовка питань щодо надання дозволу на створення органів самоорганізації населення, а також про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.49. Підготовка питань про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для їх здійснення та контроль за використанням коштів, передбачених бюджетом міста на підтримку діяльності органів самоорганізації населення.

2.1.50. Сприяння реалізації державної політики в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на місцевому рівні.

2.1.51. Сприяння забезпеченню в місті законності, державного і громадського правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби зі злочинністю, а також додержанню норм депутатської етики шляхом участі у розробці і здійсненні відповідних заходів.

2.1.52. Перевірка, в межах повноважень ради дотримання законності та дотримання прав громадян у Тульчинській міській раді, на підприємствах, організаціях та установах міста Тульчина.

2.1.53. Заслуховування та розгляд інформації про стан справ в галузі забезпечення законності, охорони правопорядку та боротьби зі злочинністю.

2.1.54. Перевірка стану справ з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян і організації їх прийому.

2.1.55. Участь в напрацюванні та виконанні заходів з правового виховання громадян.

2.1.56. Сприяння діяльності правоохоронних органів (УВС, прокуратури, суду, управління юстиції, податкової інспекції, з окремих питань — СБУ) по додержанню законності, охороні прав і законних інтересів громадян в м. Тульчині.

2.1.57. Розгляд і погодження звернень та клопотань правоохоронних органів (УВС, прокуратури, суду, управління юстиції, податкової інспекції у м. Тульчині, з окремих питань — СБУ) з питань, що пов’язані з житлом, власністю, фінансуванням, пільгами тощо.

2.1.58. За дорученням Тульчинської міської ради або з власної ініціативи заслуховування звітів керівників правоохоронних органів щодо забезпечення ними законності, охорони громадського порядку, прав і законних інтересів громадян та боротьби зі злочинністю в м. Тульчині. Проведення аналізу діяльності правоохоронних органів за цими напрямками.

2.1.59. Координація діяльності груп по охороні громадського порядку, інших органів самоорганізації населення.

2.1.60. Розробка, вивчення і підготовка для розгляду Тульчинською міською радою пропозицій щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю, виступ на сесіях Тульчинської міської ради з доповідями і співдоповідями.

2.1.61. Сприяння діяльності адміністративних комісій при виконавчому комітетіТульчинської міської ради.

2.1.62. Участь у формуванні політики місцевого оподаткування, розробка та розгляд пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених діючим законодавством.

2.1.63. Розгляд питань щодо надання пільг по місцевих податках і зборах та інших податках, надходження від яких зараховуються до бюджету м. Тульчина.

2.1.64. Надання попередніх висновків з питань встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових послуг та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та інших форм власності.

2.1.65. Підготовка та внесення на затвердження Тульчинської міської радою пропозицій щодо встановлення, відповідно до закону, ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади м.Тульчина, орендних ставок, платежів за надання дозволів та за видачу документів.

2.1.66. Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань щодо затвердження договорів, які укладаються Тульчинським міським головою від імені ради, з питань, віднесених до виключної компетенції ради з висновками та рекомендаціями Комісії.

2.1.67. Запобігання необгрунтованим відмовам від надання відповідної інформації  згідно положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», несвоєчасному наданню інформації, навмисному приховуванню інформації.

2.1.68. Розгляд скарг на неправомірні дії посадових осіб ради, які відмовили у доступі інформації, подання необхідних пропозицій щодо недопущення подібних дій.

2.1.69. Сприяння захисту громадян міста від неправдивої інформації.

               зв’язки з громадськістю:

2.1.70. Участь у визначенні порядку організації та проведенні недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру.

2.1.71. Встановлення зв’язків з радами, правозахисними громадськими організаціями областей, міст України.

2.1.72. Підготовка питань щодо об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та вихід з них.

2.1.73. Сприяння висвітленню в засобах масової інформації цільових програм розвитку м. Тульчина.

2.1.74. Співпраця із творчими спілками, товариствами, асоціаціями, іншими громадськими та неприбутковими організаціями, які діють у сфері охорони здоров’я, фізкультури і спорту та галузях, пов’язаних з діяльністю Комісії.

2.1.75. Співпраця з громадськими організаціями, вивчення громадської думки, збір пропозицій з питань функціонування територіальної громади та забезпечення життєдіяльності міста Тульчина.

2.1.76. Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинською міською радою, підготовка висновків з цих питань.

 

2.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва і торгівлі.

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва і торгівлі є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 

Бюджет, фінанси, соціально-економічний розвиток:

 

2.2.1. Попередній розгляд та винесення на сесію ради проекту бюджету м. Тульчина на наступний бюджетний рік, підготовлений виконавчим комітетомТульчинської міської ради.

2.2.2. Попередній розгляд та винесення на сесію Тульчинської міської ради проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Тульчина, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, підготовлених виконавчимкомітетомТульчинської міської ради.

2.2.3. Розгляд пропозицій депутатів та постійних комісій Тульчинської міської ради до проектів бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на наступний бюджетний рік, формування до них висновків та пропозицій до них.

2.2.4. Розгляд квартальних звітів про хід виконання бюджету м. Тульчина. Перевірка річного звіту, попередній розгляд звіту та результати перевірки, підготовка заходів по усуненню недоліків та подання на розгляд сесії Тульчинської міської ради річного звіту про виконання бюджету м. Тульчина.

2.2.5. Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тульчина, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями Комісії.

2.2.6. Розгляд проектів фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, з внесенням до них зауважень і пропозицій, контроль за їх виконанням.

2.2.7. Участь у формуванні політики місцевого оподаткування, розробка та розгляд пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених діючим законодавством.

2.2.8. Розгляд питань щодо надання пільг по місцевих податках і зборах та інших податках, надходження від яких зараховуються до бюджету м. Тульчина.

2.2.9. Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питання про утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

2.2.10. Розгляд питання про випуск місцевих позик та зовнішніх запозичень та прийняття відповідного рішення.

2.2.11. Подання пропозицій щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, розміру частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.2.12. Розробка пропозицій щодо ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, внесення пропозицій щодо передачі у власність, або в управління містом підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб міста.

2.2.13. Контроль за здійсненням фінансової діяльності та використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

2.2.14 Розгляд питань щодо відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, а також придбання об’єктів до комунальної власності м. Тульчина.

2.2.15. Попередній розгляд та надання висновків щодо встановлення орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

2.2.16. Надання висновків щодо створення комунальних підприємств у м. Тульчині, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

2.2.17. Надання пропозицій та висновків щодо створення органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

2.2.18. Внесення пропозицій та узгодження планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Тульчина, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також з питань, які можуть викликати негативні соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші наслідки. Надання висновків щодо розміщення замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт та послуг, необхідних для територіальної громади м. Тульчина.

2.2.19. Розгляд питань щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Тульчина, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури міста та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.2.20. Надання попередніх висновків з питань встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових послуг та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та інших форм власності. Здійснення, відповідно до чинного законодавства, контролю за дотриманням цін і тарифів.

2.2.21. Надання висновків щодо інвестиційних проектів на території м. Тульчина, впровадження заходів щодо сприяння здійсненню в м.Тульчині інвестиційної діяльності.

2.2.22. Підготовка та внесення на затвердження Тульчинської міської радою пропозицій щодо встановлення, відповідно до закону, ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади м.Тульчина, орендних ставок, платежів за надання дозволів та за видачу документів.

2.2.23. Розгляд та подання пропозицій з питань, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами у статусі цих зон.

2.2.24. Вивчення питань про чисельність і структуру виконавчих органів Тульчинської міської ради, кошторису на їх утримання, фінансового, матеріально-технічного та транспортного забезпечення діяльності депутатів ради.

2.2.25. Попередній розгляд та внесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань стосовно забезпечення органів самоорганізації населення коштами, матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідними для здійснення переданих цим органам окремих власних повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2.26. Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань щодо затвердження договорів, які укладаються Тульчинським міським головою від імені ради, з питань, віднесених до виключної компетенції ради з висновками та рекомендаціями Комісії.

2.2.27. Контроль за використанням коштів, переданих з державного бюджету у вигляді дотацій і субвенцій.

2.2.28. Вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних виконавчому органу Тульчинської міської ради структурних підрозділів, а також з питань, віднесених до відання Тульчинської міської ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, подання за результатами вивчення рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд Тульчинської міської ради, виконкому або до правоохоронних органів.

Підприємництво, торгівля:

2.2.29. Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики стосовно розвитку малого підприємництва.

2.2.30. Участь у розробці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою місцевих програм розвитку малого підприємництва в м.Тульчині.

2.2.31. Розробка пропозицій щодо підтримки і реалізації міських програм, спрямованих на розвиток ринкової інфраструктури.

2.2.31. Розробка та подання на засідання Тульчинської міської ради пропозицій щодо створення умов безпеки для підприємців та їх бізнесу, співпраця з цією метою з правоохоронними органами.

2.2.32. Співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними, правоохоронними, податковими, митними з метою усунення бюрократичних та інших перешкод у розвитку бізнесу.

2.2.33. Сприяння покращанню конкурентного середовища.

2.2.34. Сприяння формуванню та розвитку інноваційних малих та середніх підприємств.

2.2.35. Розроблення та подання на вирішення Тульчинської міської ради пропозицій щодо спрощення доступу суб’єктів підприємництва до оренди нежилих приміщень, виробничих площ та потужностей, що не використовуються, промислових підприємств м. Тульчина.

2.2.36. Участь у вивченні та підготовці питань про стан міської інфраструктури, зокрема, транспортно-дорожнього комплексу, системи зв’язку, інформаційних мереж тощо.

2.2.37. Формування через засоби масової інформації позитивної громадської думки щодо ролі підприємництва.

2.2.38. Сприяння розвитку та формуванню в місті сучасних ринкових відносин та ринкової інфраструктури.

2.2.39. Сприяння більш повному забезпеченню потреб населення м. Тульчина продовольчими, непродовольчими товарами та послугами, а також товарами широкого вжитку в умовах функціонування споживчого ринку.

2.2.40. Сприяння реалізації державної політики в галузі харчової та переробної промисловості, збільшення виробництва товарів народного споживання, виконання програм продовольчого забезпечення населення міста.

2.2.41. Розробка пропозицій щодо ефективного управління об’єктами торгівлі, громадського харчування, підприємств харчової промисловості міста та побутового обслуговування, ринками, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня якості товарів та послуг, які надаються населенню.

2.2.42. Сприяння розробці та здійсненню заходів щодо розширення та впорядкування мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.2.43. Розробка пропозицій щодо залучення на договірних засадах промислових підприємств, установ і організацій, ринків до участі у розвитку фірмової мережі, торговельного, побутового та інших видів обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції (робіт, послуг).

2.2.44. Розгляд і погодження пропозицій органів державної виконавчої влади та звернень суб’єктів господарювання на будівництво, реконструкцію, оренду підприємств торгівлі, побуту та ринків на території м. Тульчина.

2.2.45. Співпраця з  територіальним відділенням антимонопольного комітету України з метою сприяння розвитку чесної конкуренції підприємствами.

2.2.46. Співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними, правоохоронними, податковими, митними з метою усунення бюрократичних та інших перешкод у розвитку підприємництва і формування ринкових відносин на внутрішньому ринку міста.

2.2.47. Сприяння вдосконаленню державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та посиленню державного контролю за їх діяльністю.

2.2.48. Заслуховування і розгляд інформації про стан та розвиток торговельного, побутового та інших видів обслуговування населення міста.

2.2.49.  Сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

2.2.50. Сприяння у здійсненні контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів всіма підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями.

2.2.51.  Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку промисловості м. Тульчина за інноваційною моделлю шляхом реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики на регіональному рівні.

2.2.52. Сприяння збереженню і розвитку промислового та науково-технічного потенціалу Тульчина та більш ефективному його використанню.

2.2.53. Сприяння науково-технічному розвитку, розвитку інновацій, енерго- та ресурсозбереженню, виробництву конкурентоспроможної імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції.

2.2.54. Участь у формуванні, розгляд та подання для затвердження Тульчинською міською радою регіональних програм розвитку промислового комплексу міста, його окремих галузей, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем загальноміського значення на пріоритетних напрямах міського господарства, а також проектів щодо створення спільних підприємств за участю міста. Розгляд міських містобудівних програм, генерального плану забудови м.Тульчина, іншої містобудівної документації.

2.2.55. Розробка пропозицій та участь у формуванні державного регіонального замовлення на виробництво та поставку продукції для потреб комунального господарства, здійснення контролю за його виконанням.

2.2.56. Розробка пропозицій щодо ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, внесення пропозицій щодо передачі у власність або управління містом підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб міста.

2.2.57. Сприяння створенню спільних підприємств, заснованих з використанням майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

2.2.58. Розробка пропозицій щодо залучення на договірних засадах промислових підприємств, установ і організацій до участі у розвитку житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції (робіт, послуг).

2.2.59. Заслуховування та розгляд інформації про стан та розвиток окремих галузей промисловості міста.

2.2.60. Контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

2.2.61. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м.Тульчина, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення.

2.2.62. Попередній розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення, у випадку необхідності, пропозицій на розгляд сесії Тульчинської міської ради.

2.2.63. Сприяння зовнішньоекономічним та міжрегіональним зв’язкам тульчинських підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

2.2.64. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залученню іноземних інвестицій.

2.2.65. Сприяння розробці програм і заходів, спрямованих на захист прав на інтелектуальну власність, товарні знаки, захист від підробок та фальсифікації продукції підприємств, із залученням до цього як державних органів, так і громадських організацій. Підтримка реалізації програм у цьому напрямку.

2.2.66. Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань.

 

2.3. Постійна комісія з питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології, благоустрою

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології, благоустроює вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 

Будівництво і архітектура:

 

2.3.1. Сприяння реалізації державної політики в галузі містобудування та архітектури на місцевому рівні.

2.3.2. Розгляд проектів рішень Тульчинської міської ради та підготовка висновків щодо:

- генерального плану міста, схем планування територій та іншої містобудівної документації;

- місцевих правил забудови;

- загальнодержавних, регіональних та міських містобудівних програм;

- проведення архітектурної діяльності;

- планування, забудови та іншого використання територій;

- розробки і реалізації містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем загальноміського значення на пріоритетних напрямах міського господарства, а також проектів щодо створення спільних підприємств за участю міста;

- розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур території міста;

- формування та ведення містобудівного кадастру міста;

- захисту антропогенного та природного середовищ від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;

- збереження пам’яток культурної спадщини;

- розвитку національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні, забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об’єктів містобудування, формування і реконструкції містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних рекреаційних ресурсів;

- контролю за дотриманням містобудівного законодавства;

- урахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій, участі громадян, об’єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об’єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

- критеріїв та принципів конкурсного відбору забудовників, розроблення положень та інструктивних актів щодо недопущення на будівельний ринок недієздатних забудовників, створення умов повноцінної ринкової конкуренції серед забудовників та будівельних підрядних організацій;

- сприяння науково-технічному розвитку інновацій, енерго- та ресурсозбереженню, розвитку потужностей будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

- затвердження містобудівних програм комплексної забудови (реконструкції) територій, схеми розміщення висотних споруд в місті Тульчині;

- інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку території міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

2.3.3. Участь у створенні комісій з розгляду спорів з питань містобудування у порядку, встановленому законодавством.

2.3.4. Попередній розгляд та вивчення питань щодо вартості робіт, пов’язаних з підготовкою документів, які стосуються містобудування і здійснюються відповідними службами міста.

2.3.5. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо зміни меж  міста та найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста.

2.3.6.Сприянняконтролю за наданням відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності.

2.3.7. Надання пропозицій щодо закриття, санації та перепрофілювання неефективних або екологічно шкідливих виробництв.

2.3.8. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

охорона природи, екологія, благоустрій:

2.3.9. Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища з метою формування екологічно безпечного середовища та збереження здоров’я населення.

2.3.10. Визначення пріоритетних напрямків екологічної політики м. Тульчина та здійснення контролю за їх виконанням.

2.3.11. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою проектів міських програм охорони довкілля міста, а також участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього природного середовища.

2.3.12. Співпраця з відповідними комісіямиінших рад  з метою розробки спільних програм охорони довкілля.

2.3.13. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинської міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

2.3.14. Ініціювання створення і визначення статусу природоохоронних, у тому числі резервних фондів, для фінансування цільових екологічних програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.3.15. Співпраця у здійсненні контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

2.3.16. Участь у вирішенні проблем захисту навколишнього середовища шляхом вирішення проблем утилізації виробничих, побутових та інших відходів, сприяння впровадженню ефективних технологій та переробки.

2.3.17. Участь у обговоренні та прийнятті рішень щодо впровадження екологічно чистих технологій і виробництв, проведення природоохоронних, ресурсозберігаючих та відновлювальних заходів, розробки умов щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

2.3.18.Участь у здійсненні необхідних заходів щодо попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

2.3.19. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо розробки і здійснення системи заходів щодо захисту населення від еколого-техногенних аварій та стихійних лих.

2.3.20. Попередній розгляд та узгодження планів використання природних ресурсів місцевого значення, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності на території міста, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.

2.3.21. Розгляд планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення.

2.3.22. Участь у погодженні з урахуванням екологічних вимог проектів архітектурного планування і забудови міста, генеральних планів та схем забудов.

2.3.23. Підготовка пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ, організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності не підпорядкованих Тульчинській міській раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними природоохоронного законодавства.

2.3.24. Інформування через засоби масової інформації населення міста про роботу Комісії в галузі охорони навколишнього середовища, екологічні показники сталого розвитку міста, стан природних ресурсів, тощо. Сприяння та проведення еколого-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів; співпраця з громадськими неурядовими екологічними організаціями.

2.3.25. Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань.

 

2.4. Постійна комісія з питань земельних відносин та управління комунальним майном

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань земельних відносин  та управління комунальнисм майном є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій, підготовка із залученням спеціалістів апарату ради проектів рішень Тульчинської міської ради

 

З питань земельних відносин:

 

2.4.1.Сприяння реалізації державної політики в галузі землекористування на місцевому рівні.

2.4.2. Розгляд проектів рішень ради та підготовка висновків щодо:

- розпоряджання землями територіальної громади міста;

- передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

- надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

- припинення права користування земельними ділянками;

- звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

- встановлення та зміна меж міста,

- здійснення землеустрою щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок, розміщення житлово-цивільних виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

- здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

- інформування населення про надання, вилучення (викуп)

земельних ділянок;

- внесення у встановленому порядку пропозицій  щодо встановлення та зміни меж міста;

- вирішення земельних спорів;

- інших питань у галузі землекористування, віднесених законодавством до компетенції Тульчинської міської ради.

2.4.3. Участь у підготовці та прийнятті рішень Тульчинської міської ради щодо:

- програм соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету та звітів про виконання програм і бюджету;

- встановлення ставок та розміру орендної плати за землю;

- порядку укладення договорів оренди земельних ділянок;

- визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

- закриття, санації та перепрофілювання неефективних або екологічно шкідливих виробництв;

- запровадження конкурентних засад надання земельних ділянок;

- приватизації земельних ділянок.

з питань комунальної власності:

2.4.4.Рогляд питань:

щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових операцій, передачі об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичними та фізичними особами, питання щодо продажу і купівлі їх, надання в оренду, а також вирішення питань їхнього відчуження, визначення в угодах та договорах умов використання та фінансування об¢єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

щодо передачі або продажу у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших обєктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значеня для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

щодо переважного придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад;

2.4.5. Формування комунальної власності та захист прав власності територіальної громади м.Тульчина в усіх правовідносинах, де виникають, складаються або змінюються такі права.

2.4.6. Підготовка висновків і рекомендацій Комісії, проектів рішень Тульчинської міської ради, спрямованих на посилення ефективності роботи всіх ланок, де створюється, використовується або здійснюється управління майном чи реалізуються майнові права територіальної громади м. Тульчина, а саме з таких питань:

- користування нежитловими будинками, приміщеннями, спорудами та будівлями;

- передачі комунального майна до державної власності та прийняття майна до комунальної власності;

- відчуження майна: передачі або продажу майна комунальної власності;

- виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності);

- страхування комунального майна;

- концесії об’єктів права комунальної власності, визначення переліку сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію;

- обліку та реєстрації відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, безхазяйного майна; — банкрутства комунальних підприємств та здійснення санації; — створення спільних підприємств за участю підприємств комунальної власності у тому числі з іноземними інвестиціями;

- створення та реорганізації комунальних підприємств;

- першочергового права на придбання квартир та про переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території міста, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади м. Тульчина;

- порядку оцінки майна;

- приватизації об’єктів комунальної власності;

- інвестування у комунальну власність у тому числі іноземних інвестицій;

- захисту прав комунальної власності об’єктів виключно громадського користування, які виведені з товарно-грошового обороту і не можуть бути передані або відчужені на користь юридичних та фізичних осіб;

2.4.7. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо:

- надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об’єктів комунальної власності;

- оформлення права користування земельними ділянками, на яких розміщені об’єкти комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок під об’єктами комунальної власності;

- продовження терміну договору оренди земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти незавершеного будівництва;

- участі у розподілі земель державної і комунальної власності.

2.4.8. Здійснення контролю за ефективністю володіння, використання і управління майном і майновими правами територіальної громади м. Тульчина.

2.4.9. Здійснення обліку і контролю за  процесами приватизації комунального майна територіальної громади м. Тульчина (підготовка висновків щодо програм приватизації, переліку об’єктів, що підлягають приватизації); за виконанням рішень ради з питань, що стосуються власності територіальної громади м. Тульчина.

2.4.10. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та уповноважених осіб з управління частками майна або пакетами акцій.

2.4.11. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

2.4.12. Сприяння реалізації державної політики в галузі житлового будівництва та паливно-енергетичного комплексу на місцевому рівні.

2.4.13. Участь в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, забезпеченні їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.4.14. Участь у підготовці, розгляд проектів документів, що стосуються житлової політики в місті.

2.4.15. Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою проектів програм залучення коштів населення, вітчизняних та іноземних інвесторів у житлове будівництво.

2.4.16. Сприяння у розляді проектів програм поетапної реконструкції та модернізації застарілого житлового фонду.

2.4.17. Участь у підготовці, розгляд проектів стандартів забезпечення тульчинців комунальними послугами, що відповідають європейському рівню.

2.4.18.Сприяння у здісненні контролюстаном експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності.

2.4.19. Аналіз стану черги квартирного обліку і внесення пропозицій щодо забезпечення житлом громадян різних категорій обліку.

2.4.20. Участь у розробці концепції та цільових програм перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу міста, напрямів інвестиційної політики в цій галузі.

2.4.21. Участь у підготовці, розгляд програм з енергозбереження, модернізації та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу міста.

2.4.22. Підготовка разом з постійною комісією з питань будівництва та архітектури на розгляд ради пропозицій щодо спрощеного порядку відведення земельних ділянок під житлове будівництво в м.Тульчині.

2.4.23. Участь у перевірці законності вирішення житлових питань на підприємствах, установах, організаціях.

2.4.24. Розгляд заяв юридичних осіб та громадян з питань реконструкції об’єктів житлового фонду, введення та ремонту інженерних систем, благоустрою території.

2.4.25. Розробка разом з правоохоронними органами та постійною комісією з питань законності, правопорядку та депутатської етики пропозицій щодо створення умов безпеки діяльності житлово-комунальних підприємств та проживання громадян.

2.4.26. Участь у розгляді питань адміністративно-територіального устрою.

2.4.27. Участь у розробці проектів рішень, у межах визначених законом, з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями.

2.4.28. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.4.29. Контроль за організацією та діяльністю житлово-будівельних і гаражних кооперативів.

2.4.30. Контроль за забезпеченням соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Тульчина, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; участь у вирішенні питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води.

2.4.31. Участь у вирішенні питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

2.4.32. Участь у вирішенні питань щодо організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

2.4.33. Контроль за діяльністю щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

2.4.34. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства.

2.4.35. Участь у встановленні за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

2.4.36. Попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань.

 

назад до змісту


III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


 

3.1. Організація роботи Комісії Тульчинської міської ради покладається на голову Комісії.

 

3.1.1. Голова Комісії:

- проводить підготовку, скликає і веде засідання;

- дає доручення членам Комісії;

- проводить розподіл функціональних обов’язків між членами Комісії;

- організує поточну роботу Комісії за профілем її діяльності і координує цю роботу з іншими Комісіями;

- представляє Комісію у відносинах із державними і громадськими органами та організаціями, депутатами ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;

- організує роботу по виконанню рішень та реалізації висновків та рекомендацій Комісії;

- запрошує для участі в роботі Комісії представників виконавчого комітету, керівників підприємств та установ, громадських організацій та спеціалістів;

- веде особистий прийом юридичних осіб та громадян за графіком, затвердженим Комісією;

- доводить до відома членів Комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли та стосуються діяльності Тульчинської міської ради і Комісії;

- підписує за дорученням і від імені Комісії проекти рішень Тульчинської міської ради та інші документи.

У разі відсутності голови Комісії або неможливості виконувати їм свої повноваження з інших причин його функції здійснює  секретар Комісії.

У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов¢язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку передбаченому Регламентом Тульчинської міської, за  підтримки не менше 2/3 депутатів від загального складу.

 

3.1.2. Секретар Комісії:

- складає плани робіт на квартал з переліком питань на кожне засідання Комісії, готує питання для розгляду на засіданнях Комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами з порядку денного;

 - оформляє проекти рішень, рекомендацій, запитів Комісії, протоколи засідань Комісії, інші документи Комісії, підписує разом з головою  протоколи засідань Комісії;

- інформує членів Комісії про виконання рішень Комісії і результати розгляду рекомендацій Комісії;

- організує координовану роботу Комісії з іншими Комісіями під час розгляду спільних питань.

- здійснює контроль за виконанням планів робіт Комісії, її рішень і рекомендацій з питань, що розглянуті на засіданнях Комісії та рішень Тульчинської міської ради з питань, які належать до відання Комісії;

- виконує за дорученням голови Комісії окремі його функції і заміщає голову у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.

 

3.1.3. Члени Комісії мають право:

- вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члену Комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні Комісії;

- викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку Комісії.

Члени Комісії зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях Комісії та брати участь в її роботі;

- виконувати доручення, визначені рішеннями Комісії.

 

У випадку невиконання депутатом Тульчинської міської ради своїх обов’язків щодо роботи в Комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більш, ніж на половині із проведених Комісією за півріччя засідань голова Комісії вносить на її розгляд питання про можливість подальшого перебування депутата Тульчинської міської ради у її складі. У випадку прийняття Комісією рішення про неможливість перебування депутата у складі Комісії голова Комісії подає відповідний проект рішення на розгляд Тульчинської міської ради.

 

3.2. Комісія здійснює свою роботу постійно, на плановій основі, у відповідності із затвердженими нею перспективними та поточними планами, а також рішеннями і дорученнями Тульчинської міської ради. План роботи Комісій відповідає головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначає організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних заходів та їх виконавців.

План роботи Комісій може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням сесії Тульчинської міської ради, Тульчинського міського голови, секретаря Тульчинської міської ради, за пропозицією членів Комісій, інших депутатів Тульчинської міської ради.

 

3.3. Комісія здійснює свою роботу шляхом:

- попереднього вивчення та узагальнення окремими її членами питань, віднесених до компетенції Комісії, питань за дорученням Тульчинської міської ради, та підготовки цих питань до розгляду на Комісії та на сесії Тульчинської міської ради;

- проведення засідань Комісії як постійно діючого колегіального органу Тульчинської міської ради.

 

3.4. Засідання Комісії є основною формою її роботи і скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і відбувається у дні визначені Комісією. Комісія може встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени Комісії.

 

3.5. Позачергове засідання Комісії скликається на вимогу однієї п’ятої частини Комісії, головою Комісії, а у випадку його відмови секретарем Комісії або одним із депутатів — членів Комісії, що є ініціаторами позачергового засідання Комісії. Дата та час проведення позачергового засідання визначається ініціаторами його скликання.

 

3.6. Засідання Комісії є правомочним при наявності на ньому не менше половини членів Комісії від її загального складу. Для встановлення порядку підготовки і розгляду питань, прийняття рішень, та з інших процедурних питань, розробляється відповідний Регламент роботи Комісії.

 

3.7. У засіданні Комісії беруть участь депутати — члени Комісії, інші депутати ради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання Комісії особи. Участь у роботі Комісії осіб, які заміщують депутата, не допускається. Право голосу іншим особам не передається.

 

У засіданні Комісії мають право брати участь члени територіальної громади, представники установ, організацій та надавати свої пропозиції чи зауваження відповідно до законодавства

 

3.8. На початку засідання Комісії затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання Комісії включаються за пропозицією голови Комісії, секретаря, членів Комісії, за рішенням сесії ради та дорученням Тульчинського міського голови та секретаря Тульчинської міської ради. До порядку денного можуть вноситись додаткові пропозиції від членів Комісії, які надаються в усній або письмовій формі.

 

3.9. Після затвердження порядку денного засідання Комісії, Комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання та термін роботи Комісії.

 

3.10. З питання порядку денного засідання Комісії автором ініціативи внесення питання до порядку денного або членами Комісії за дорученням голови Комісії чисекретаря готується проект рішення Комісії, а у необхідних випадках проект рішення сесії.

 

3.11. Кожний член Комісії забезпечується необхідними матеріалами з питань, які розглядаються з порядку денного на засіданні Комісії.

 

3.12. З метою забезпечення якості підготовки та розгляду питань на засіданнях Комісії, Комісія може надавати доручення окремим членам Комісій, створювати робочі групи, залучати до участі у своїй роботі представників громадськості, вчених, консультантів, експертів, спеціалістів, керівників та представників підзвітних та підконтрольних Тульчинській міській раді підприємств, установ та організацій. Участь у роботі Комісії керівників або представників підзвітних та підконтрольних Тульчинській міській раді, підприємств, установ та організацій та представлення ними матеріалів і відомостей, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання Комісії, є обов’язковими.

 

3.13. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні Комісії, розпочинається із оголошенням головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених на засідання з цього питання керівників (представників) органів, підприємств, установ, організацій, що беруть участь у роботі Комісії, прізвища доповідача та співдоповідача (співдоповідачів) з питання.

 

3.14. Після доповіді та співдоповідей, члени Комісії задають доповідачу та співдоповідачу питання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених посадових осіб.

 

3.15. Головуючий на засіданні Комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам Комісії у обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні Комісії надає слово членам Комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів Комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів чи посадових осіб, організацій, установ, чи держави, або перевищує відведений для виступу час.

 

3.16. В обговоренні питання порядку денного Комісії приймають участь члени Комісії, депутати Тульчинської міської ради — члени інших Комісій, а також з дозволу головуючого, запрошені на засідання Комісії з винесеного питання особи. Обговорення питання порядку денного Комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів Комісії.

 

3.17. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія приймає рішення, готує і ухвалює свої висновки і рекомендації. З питань порядку денного засідання Комісія може:

- підтримати проект рішення з питання, що обговорюється;

- відхилити проект рішення з питання, що обговорюється;

- ухвалити висновки Комісії з питання, що обговорюється;

- ухвалити рекомендації Комісії з питання, що обговорюється;

- ухвалити заяву Комісії;

- взяти інформацію до відома без винесення будь-якого рішення, ухвалення висновків чи рекомендацій;

- дати доручення членам Комісії на додатковий збір матеріалів, підготовку питання чи додаткову перевірку;

- повернути матеріали на доопрацювання або ухвалити рішення про необхідність такого доопрацювання;

- зняти питання або проект з розгляду.

 

3.18. Перед голосуванням щодо прийняття рішення головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, що внесені депутатами. Всі пропозиції обов’язково ставляться головуючим на голосування в порядку їх надходження. Рішення Комісії приймається спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів Комісії — в цілому.

 

3.19. Висновки і рекомендації Комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні і підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності — заступником головиабо  секретарем комісії.

 

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

3.20. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

3.22. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

3.21. Рішення Комісії підлягають обов’язковому розгляду і виконанню органами, підприємствами, установами і організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду рішень і вжиті заходи органи, підприємства, установи і організації та їх посадові особи, яким були адресовані ці рішення (рекомендації, висновки), повідомляють Комісію у встановлений нею термін.

 

3.22. Рішення комісії підписуються головою і секретарем комісії  та є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

3.22.  Роботу Комісій забезпечує секретар Тульчинської міської ради.Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісій покладається на апарат міської ради.

 

Комісії за рахунок кошторису міської ради забезпечуються достатніми приміщеннями, необхідним транспортом, зв’язком, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, канцелярськими приладами.

 


назад до змістуПошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 257
візитів сьогодні: 83
візитів всього: 185216