Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Комісія з питань земельних відносин та управління комунальним майном

                                                         

Постійна комісія з питань

земельних відносин та управління комунальним майном

 

 

Персональний склад:

 

1.  

Олянишен Руслан Олексійович 

Голова комісії

2.

Стахов Олег Васильович

Член комісії

3.

Попівкер Геннадій Михайлович

Член комісії

4.

Траченко Наталія Михайлівна

Член комісії

5.

Лєбєдєв Микола Васильович

Член комісії

6.

Хаврак Людмила Григорівна

Член комісії

7.

Нестеренко Ольга Анатоліївна

Член комісії

 

витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання

"Про утворення постійних комісій Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №4

 

Протоколи засідань комісії

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань земельних відносин  та управління комунальнисм майном є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій, підготовка із залученням спеціалістів апарату ради проектів рішень Тульчинської міської ради.

 


1. Земельні відносини:


 

1.1 Сприяння реалізації державної політики в галузі землекористування на місцевому рівні.

1.2 Розгляд проектів рішень ради та підготовка висновків щодо:

- розпоряджання землями територіальної громади міста;

- передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

- надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

- припинення права користування земельними ділянками;

- звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

- встановлення та зміна меж міста,

- здійснення землеустрою щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок, розміщення житлово-цивільних виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

- здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

- інформування населення про надання, вилучення (викуп)

земельних ділянок;

- внесення у встановленому порядку пропозицій  щодо встановлення та зміни меж міста;

- вирішення земельних спорів;

- інших питань у галузі землекористування, віднесених законодавством до компетенції Тульчинської міської ради.

1.3 Участь у підготовці та прийнятті рішень Тульчинської міської ради щодо:

- програм соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету та звітів про виконання програм і бюджету;

- встановлення ставок та розміру орендної плати за землю;

- порядку укладення договорів оренди земельних ділянок;

- визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

- закриття, санації та перепрофілювання неефективних або екологічно шкідливих виробництв;

- запровадження конкурентних засад надання земельних ділянок;

- приватизації земельних ділянок.

з питань комунальної власності:

1.4 Рогляд питань:

- щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових операцій, передачі об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичними та фізичними особами, питання щодо продажу і купівлі їх, надання в оренду, а також вирішення питань їхнього відчуження, визначення в угодах та договорах умов використання та фінансування об¢єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

- щодо передачі або продажу у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значеня для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

- щодо переважного придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад;

1.5 Формування комунальної власності та захист прав власності територіальної громади м.Тульчина в усіх правовідносинах, де виникають, складаються або змінюються такі права.

1.6 Підготовка висновків і рекомендацій Комісії, проектів рішень Тульчинської міської ради, спрямованих на посилення ефективності роботи всіх ланок, де створюється, використовується або здійснюється управління майном чи реалізуються майнові права територіальної громади м. Тульчина, а саме з таких питань:

- користування нежитловими будинками, приміщеннями, спорудами та будівлями;

- передачі комунального майна до державної власності та прийняття майна до комунальної власності;

- відчуження майна: передачі або продажу майна комунальної власності;

- виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності);

- страхування комунального майна;

- концесії об’єктів права комунальної власності, визначення переліку сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію;

- обліку та реєстрації відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, безхазяйного майна; — банкрутства комунальних підприємств та здійснення санації; — створення спільних підприємств за участю підприємств комунальної власності у тому числі з іноземними інвестиціями;

- створення та реорганізації комунальних підприємств;

- першочергового права на придбання квартир та про переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території міста, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади м. Тульчина;

- порядку оцінки майна;

- приватизації об’єктів комунальної власності;

- інвестування у комунальну власність у тому числі іноземних інвестицій;

- захисту прав комунальної власності об’єктів виключно громадського користування, які виведені з товарно-грошового обороту і не можуть бути передані або відчужені на користь юридичних та фізичних осіб;

1.7 Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо:

- надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об’єктів комунальної власності;

- оформлення права користування земельними ділянками, на яких розміщені об’єкти комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок під об’єктами комунальної власності;

- продовження терміну договору оренди земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти незавершеного будівництва;

- участі у розподілі земель державної і комунальної власності.

1.8 Здійснення контролю за ефективністю володіння, використання і управління майном і майновими правами територіальної громади м. Тульчина.

1.9 Здійснення обліку і контролю за  процесами приватизації комунального майна територіальної громади м. Тульчина (підготовка висновків щодо програм приватизації, переліку об’єктів, що підлягають приватизації); за виконанням рішень ради з питань, що стосуються власності територіальної громади м. Тульчина.

1.10 Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та уповноважених осіб з управління частками майна або пакетами акцій.

1.11 Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

1.12 Сприяння реалізації державної політики в галузі житлового будівництва та паливно-енергетичного комплексу на місцевому рівні.

1.13 Участь в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, забезпеченні їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

1.14 Участь у підготовці, розгляд проектів документів, що стосуються житлової політики в місті.

1.15 Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою проектів програм залучення коштів населення, вітчизняних та іноземних інвесторів у житлове будівництво.

1.16 Сприяння у розляді проектів програм поетапної реконструкції та модернізації застарілого житлового фонду.

1.17 Участь у підготовці, розгляд проектів стандартів забезпечення тульчинців комунальними послугами, що відповідають європейському рівню.

1.18 Сприяння у здісненні контролюстаном експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності.

1.19 Аналіз стану черги квартирного обліку і внесення пропозицій щодо забезпечення житлом громадян різних категорій обліку.

1.20 Участь у розробці концепції та цільових програм перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу міста, напрямів інвестиційної політики в цій галузі.

1.21 Участь у підготовці, розгляд програм з енергозбереження, модернізації та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу міста.

1.22 Підготовка разом з постійною комісією з питань будівництва та архітектури на розгляд ради пропозицій щодо спрощеного порядку відведення земельних ділянок під житлове будівництво в м.Тульчині.

1.23 Участь у перевірці законності вирішення житлових питань на підприємствах, установах, організаціях.

1.24 Розгляд заяв юридичних осіб та громадян з питань реконструкції об’єктів житлового фонду, введення та ремонту інженерних систем, благоустрою території.

1.25 Розробка разом з правоохоронними органами та постійною комісією з питань законності, правопорядку та депутатської етики пропозицій щодо створення умов безпеки діяльності житлово-комунальних підприємств та проживання громадян.

1.26 Участь у розгляді питань адміністративно-територіального устрою.

1.27 Участь у розробці проектів рішень, у межах визначених законом, з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями.

1.28 Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

1.29 Контроль за організацією та діяльністю житлово-будівельних і гаражних кооперативів.

1.30 Контроль за забезпеченням соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Тульчина, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; участь у вирішенні питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води.

1.31 Участь у вирішенні питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

1.32 Участь у вирішенні питань щодо організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

1.33 Контроль за діяльністю щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

1.34 Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства.

1.35 Участь у встановленні за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

1.36 Попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань.

 

 

Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

 


витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання "Про Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №5

 


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 359
візитів сьогодні: 83
візитів всього: 185216