Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Комісія з питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології та благоустрою

                                                         

Постійна комісія з питань
будівництва і архітектури, охорони природи, екології та благоустрою

 

 

Персональний склад:

 

1.

Остропольський Руслан Михайлович

Голова комісії

2.

Брижчук Анатолій Андрійович

Член комісії

3.

Кривов׳язий Ігор Леонідович

Член комісії

4.

Смолій Валентин Володимирович

Член комісії

5.

Морозюк Ніна Радіонівна

Член комісії

 

витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання

"Про утворення постійних комісій Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №4

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології, благоустрою є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 


1. Будівництво і архітектура:


 

1.1 Сприяння реалізації державної політики в галузі містобудування та архітектури на місцевому рівні.

1.2 Розгляд проектів рішень Тульчинської міської ради та підготовка висновків щодо:

- генерального плану міста, схем планування територій та іншої містобудівної документації;

- місцевих правил забудови;

- загальнодержавних, регіональних та міських містобудівних програм;

- проведення архітектурної діяльності;

- планування, забудови та іншого використання територій;

- розробки і реалізації містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем загальноміського значення на пріоритетних напрямах міського господарства, а також проектів щодо створення спільних підприємств за участю міста;

- розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур території міста;

- формування та ведення містобудівного кадастру міста;

- захисту антропогенного та природного середовищ від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;

- збереження пам’яток культурної спадщини;

- розвитку національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні, забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об’єктів містобудування, формування і реконструкції містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних рекреаційних ресурсів;

- контролю за дотриманням містобудівного законодавства;

- урахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій, участі громадян, об’єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об’єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

- критеріїв та принципів конкурсного відбору забудовників, розроблення положень та інструктивних актів щодо недопущення на будівельний ринок недієздатних забудовників, створення умов повноцінної ринкової конкуренції серед забудовників та будівельних підрядних організацій;

- сприяння науково-технічному розвитку інновацій, енерго- та ресурсозбереженню, розвитку потужностей будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

- затвердження містобудівних програм комплексної забудови (реконструкції) територій, схеми розміщення висотних споруд в місті Тульчині;

- інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку території міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

1.3 Участь у створенні комісій з розгляду спорів з питань містобудування у порядку, встановленому законодавством.

1.4 Попередній розгляд та вивчення питань щодо вартості робіт, пов’язаних з підготовкою документів, які стосуються містобудування і здійснюються відповідними службами міста.

1.5 Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо зміни меж  міста та найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста.

1.6 Сприянняконтролю за наданням відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності.

1.7 Надання пропозицій щодо закриття, санації та перепрофілювання неефективних або екологічно шкідливих виробництв.

1.8 Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

 


2. Охорона природи, екологія, благоустрій:


 

2.1 Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища з метою формування екологічно безпечного середовища та збереження здоров’я населення.

2.2 Визначення пріоритетних напрямків екологічної політики м. Тульчина та здійснення контролю за їх виконанням.

2.3 Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою проектів міських програм охорони довкілля міста, а також участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього природного середовища.

2.4 Співпраця з відповідними комісіямиінших рад  з метою розробки спільних програм охорони довкілля.

2.5 Участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Тульчинської міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

2.6 Ініціювання створення і визначення статусу природоохоронних, у тому числі резервних фондів, для фінансування цільових екологічних програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.7 Співпраця у здійсненні контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

2.8 Участь у вирішенні проблем захисту навколишнього середовища шляхом вирішення проблем утилізації виробничих, побутових та інших відходів, сприяння впровадженню ефективних технологій та переробки.

2.9 Участь у обговоренні та прийнятті рішень щодо впровадження екологічно чистих технологій і виробництв, проведення природоохоронних, ресурсозберігаючих та відновлювальних заходів, розробки умов щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

2.10 Участь у здійсненні необхідних заходів щодо попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

2.11 Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо розробки і здійснення системи заходів щодо захисту населення від еколого-техногенних аварій та стихійних лих.

2.12 Попередній розгляд та узгодження планів використання природних ресурсів місцевого значення, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності на території міста, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.

2.13 Розгляд планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення.

2.14 Участь у погодженні з урахуванням екологічних вимог проектів архітектурного планування і забудови міста, генеральних планів та схем забудов.

2.15 Підготовка пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ, організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності не підпорядкованих Тульчинській міській раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними природоохоронного законодавства.

2.16 Інформування через засоби масової інформації населення міста про роботу Комісії в галузі охорони навколишнього середовища, екологічні показники сталого розвитку міста, стан природних ресурсів, тощо. Сприяння та проведення еколого-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів; співпраця з громадськими неурядовими екологічними організаціями.

2.17 Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань          

 

 

Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

 


витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання "Про Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №5

 


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 280
візитів сьогодні: 83
візитів всього: 185216