Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі

                                                         

Постійна комісія з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі

 

 

Персональний склад:

 

1.  

Юрківський Олександр Володимирович

Голова комісії

2.

Моркляк Михайло Іванович

Член комісії

3.

Мартинчук Юрій Олександрович

Член комісії

4.

Максимчук Віталій Андрійович

Член комісії

5.  

Бенедик Валерій Семенович 

Член комісії

6.

Швейбиш Юрій Ісаакович

Член комісії

7.

Кравченко Ігор Петрович

Член комісії

 

витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання

"Про утворення постійних комісій Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №4

 

Протоколи засідань комісії

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва і торгівлі є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 

 


1. Бюджет, фінанси, соціально-економічний розвиток:


 

1.1 Попередній розгляд та винесення на сесію ради проекту бюджету м. Тульчина на наступний бюджетний рік, підготовлений виконавчим комітетомТульчинської міської ради.

1.2 Попередній розгляд та винесення на сесію Тульчинської міської ради проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Тульчина, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, підготовлених виконавчим комітетомТульчинської міської ради.

1.3 Розгляд пропозицій депутатів та постійних комісій Тульчинської міської ради до проектів бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на наступний бюджетний рік, формування до них висновків та пропозицій до них.

1.4 Розгляд квартальних звітів про хід виконання бюджету м. Тульчина. Перевірка річного звіту, попередній розгляд звіту та результати перевірки, підготовка заходів по усуненню недоліків та подання на розгляд сесії Тульчинської міської ради річного звіту про виконання бюджету м. Тульчина.

1.5 Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тульчина, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями Комісії.

1.6 Розгляд проектів фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, з внесенням до них зауважень і пропозицій, контроль за їх виконанням.

1.7 Участь у формуванні політики місцевого оподаткування, розробка та розгляд пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених діючим законодавством.

1.8 Розгляд питань щодо надання пільг по місцевих податках і зборах та інших податках, надходження від яких зараховуються до бюджету м. Тульчина.

1.9 Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питання про утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

1.10 Розгляд питання про випуск місцевих позик та зовнішніх запозичень та прийняття відповідного рішення.

1.11 Подання пропозицій щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, розміру частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

1.12 Розробка пропозицій щодо ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, внесення пропозицій щодо передачі у власність, або в управління містом підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб міста.

1.13 Контроль за здійсненням фінансової діяльності та використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

1.14 Розгляд питань щодо відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Тульчина, а також придбання об’єктів до комунальної власності м. Тульчина.

1.15 Попередній розгляд та надання висновків щодо встановлення орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

1.16 Надання висновків щодо створення комунальних підприємств у м. Тульчині, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

1.17 Надання пропозицій та висновків щодо створення органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

1.18 Внесення пропозицій та узгодження планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Тульчина, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також з питань, які можуть викликати негативні соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші наслідки. Надання висновків щодо розміщення замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт та послуг, необхідних для територіальної громади м. Тульчина.

1.19 Розгляд питань щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Тульчина, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури міста та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

1.20 Надання попередніх висновків з питань встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових послуг та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та інших форм власності. Здійснення, відповідно до чинного законодавства, контролю за дотриманням цін і тарифів.

1.21 Надання висновків щодо інвестиційних проектів на території м. Тульчина, впровадження заходів щодо сприяння здійсненню в м.Тульчині інвестиційної діяльності.

1.22 Підготовка та внесення на затвердження Тульчинської міської радою пропозицій щодо встановлення, відповідно до закону, ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади м.Тульчина, орендних ставок, платежів за надання дозволів та за видачу документів.

1.23 Розгляд та подання пропозицій з питань, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами у статусі цих зон.

1.24 Вивчення питань про чисельність і структуру виконавчих органів Тульчинської міської ради, кошторису на їх утримання, фінансового, матеріально-технічного та транспортного забезпечення діяльності депутатів ради.

1.25 Попередній розгляд та внесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань стосовно забезпечення органів самоорганізації населення коштами, матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідними для здійснення переданих цим органам окремих власних повноважень органів місцевого самоврядування.

1.26 Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань щодо затвердження договорів, які укладаються Тульчинським міським головою від імені ради, з питань, віднесених до виключної компетенції ради з висновками та рекомендаціями Комісії.

1.27 Контроль за використанням коштів, переданих з державного бюджету у вигляді дотацій і субвенцій.

1.28 Вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних виконавчому органу Тульчинської міської ради структурних підрозділів, а також з питань, віднесених до відання Тульчинської міської ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, подання за результатами вивчення рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд Тульчинської міської ради, виконкому або до правоохоронних органів.

 


2. Підприємництво, торгівля:


 

2.1 Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики стосовно розвитку малого підприємництва.

2.2 Участь у розробці, розгляд та подання на затвердження Тульчинською міською радою місцевих програм розвитку малого підприємництва в м.Тульчині.

2.3 Розробка пропозицій щодо підтримки і реалізації міських програм, спрямованих на розвиток ринкової інфраструктури.

2.4 Розробка та подання на засідання Тульчинської міської ради пропозицій щодо створення умов безпеки для підприємців та їх бізнесу, співпраця з цією метою з правоохоронними органами.

2.5 Співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними, правоохоронними, податковими, митними з метою усунення бюрократичних та інших перешкод у розвитку бізнесу.

2.6 Сприяння покращанню конкурентного середовища.

2.7 Сприяння формуванню та розвитку інноваційних малих та середніх підприємств.

2.8 Розроблення та подання на вирішення Тульчинської міської ради пропозицій щодо спрощення доступу суб’єктів підприємництва до оренди нежилих приміщень, виробничих площ та потужностей, що не використовуються, промислових підприємств м. Тульчина.

2.9 Участь у вивченні та підготовці питань про стан міської інфраструктури, зокрема, транспортно-дорожнього комплексу, системи зв’язку, інформаційних мереж тощо.

2.10 Формування через засоби масової інформації позитивної громадської думки щодо ролі підприємництва.

2.11 Сприяння розвитку та формуванню в місті сучасних ринкових відносин та ринкової інфраструктури.

2.12 Сприяння більш повному забезпеченню потреб населення м. Тульчина продовольчими, непродовольчими товарами та послугами, а також товарами широкого вжитку в умовах функціонування споживчого ринку.

2.13 Сприяння реалізації державної політики в галузі харчової та переробної промисловості, збільшення виробництва товарів народного споживання, виконання програм продовольчого забезпечення населення міста.

2.14 Розробка пропозицій щодо ефективного управління об’єктами торгівлі, громадського харчування, підприємств харчової промисловості міста та побутового обслуговування, ринками, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня якості товарів та послуг, які надаються населенню.

2.15 Сприяння розробці та здійсненню заходів щодо розширення та впорядкування мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.16 Розробка пропозицій щодо залучення на договірних засадах промислових підприємств, установ і організацій, ринків до участі у розвитку фірмової мережі, торговельного, побутового та інших видів обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції (робіт, послуг).

2.17 Розгляд і погодження пропозицій органів державної виконавчої влади та звернень суб’єктів господарювання на будівництво, реконструкцію, оренду підприємств торгівлі, побуту та ринків на території м. Тульчина.

2.18 Співпраця з  територіальним відділенням антимонопольного комітету України з метою сприяння розвитку чесної конкуренції підприємствами.

2.19 Співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними, правоохоронними, податковими, митними з метою усунення бюрократичних та інших перешкод у розвитку підприємництва і формування ринкових відносин на внутрішньому ринку міста.

2.20 Сприяння вдосконаленню державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та посиленню державного контролю за їх діяльністю.

2.21 Заслуховування і розгляд інформації про стан та розвиток торговельного, побутового та інших видів обслуговування населення міста.

2.22 Сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

2.23 Сприяння у здійсненні контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів всіма підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями.

2.24 Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку промисловості м. Тульчина за інноваційною моделлю шляхом реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики на регіональному рівні.

2.25 Сприяння збереженню і розвитку промислового та науково-технічного потенціалу Тульчина та більш ефективному його використанню.

2.26 Сприяння науково-технічному розвитку, розвитку інновацій, енерго- та ресурсозбереженню, виробництву конкурентоспроможної імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції.

2.27 Участь у формуванні, розгляд та подання для затвердження Тульчинською міською радою регіональних програм розвитку промислового комплексу міста, його окремих галузей, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем загальноміського значення на пріоритетних напрямах міського господарства, а також проектів щодо створення спільних підприємств за участю міста. Розгляд міських містобудівних програм, генерального плану забудови м.Тульчина, іншої містобудівної документації.

2.28 Розробка пропозицій та участь у формуванні державного регіонального замовлення на виробництво та поставку продукції для потреб комунального господарства, здійснення контролю за його виконанням.

2.29 Розробка пропозицій щодо ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Тульчина, внесення пропозицій щодо передачі у власність або управління містом підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб міста.

2.30 Сприяння створенню спільних підприємств, заснованих з використанням майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

2.31 Розробка пропозицій щодо залучення на договірних засадах промислових підприємств, установ і організацій до участі у розвитку житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції (робіт, послуг).

2.32 Заслуховування та розгляд інформації про стан та розвиток окремих галузей промисловості міста.

2.33 Контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Тульчина.

2.34 Внесення пропозицій до планів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м.Тульчина, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення.

2.35 Попередній розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення, у випадку необхідності, пропозицій на розгляд сесії Тульчинської міської ради.

2.36 Сприяння зовнішньоекономічним та міжрегіональним зв’язкам тульчинських підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

2.37 Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залученню іноземних інвестицій.

2.38 Сприяння розробці програм і заходів, спрямованих на захист прав на інтелектуальну власність, товарні знаки, захист від підробок та фальсифікації продукції підприємств, із залученням до цього як державних органів, так і громадських організацій. Підтримка реалізації програм у цьому напрямку.

2.39 Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинської міської радою, підготовка висновків з цих питань.               

 

 

Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

 


витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання "Про Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №5


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 509
візитів сьогодні: 83
візитів всього: 185216