Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю

                                                         

Постійна комісія з питань
освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту,
депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю

 

 

Персональний склад:

 

1.

Костюк Іван Іванович

Голова комісії

2.

 Дерев'яга Олександр Васильович

Член комісії

3.

Богатюк Юрій Миколайович

Член комісії

4.

Мазур Іван Микитович

Член комісії

5.

Хмелевський Юрій Миколайович

Член комісії

6.

Рупіна Любов Семенівна

Член комісії

 

 

 

витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання

"Про утворення постійних комісій Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №4

 

Протоколи засідань комісії

 

Основними напрямками діяльності постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю є вивчення, попередній розгляд, надання рекомендацій і підготовка проектів рішень Тульчинської міської ради згідно слідуючих повноважень комісії.

 


1. Освіта, культура, охорона здоров′я, молодь,спорт:


 

1.1. Сприяння реалізації на місцевому рівні державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров я, соціального захисту, молоді і спорту, роботи з громадськими організаціями

1.2. Сприяння розвитку та діяльності закладів освіти, культури та спорту, які належать територіальній громаді м. Тульчина, молодіжних підліткових закладів за місцем проживання.

1.3. Сприяння здобуттю неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.

1.4. Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

1.5.   Сприяння організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

1.6. Ініціювання та участь у вирішенні питань щодо надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.

1.7. Сприяння організації медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури та спорту, які належать територіальній громаді м. Тульчина.

1.8. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

1.9. Сприяння у створення умов для розвитку туризму на території м. Тульчина.

1.10. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, роботі з молоддю.

1.11. Сприяння забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

1.12. Участь у обговоренні та прийнятті рішень з питань щодо:

- виділення земельних ділянок під будівництво культових споруд;

- найменування та перейменування вулиць і площ міста Тульчина.

1.13. Підготовка за дорученням Тульчинської міської ради, Тульчинського міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою пропозицій з питань, пов’язаних з діяльністю Комісії.

 


2. Соціальний захист населення:


 

2.1 Сприяння у вирішенні регіональних програм соціального захисту населення міста та галузей, пов’язаних з діяльністю Комісії

2.2 Співпраця з управлінням  соціального захисту населенняТульчинської РДА з актуальних питань  соціального захисту населення міста.

2.3 Сприяння у вирішення завдань програм соціального забезпечення, а також програм залучення альтернативних джерел фінансування закладів соціального захисту населення.

2.4 Сприяння у вирішенні завдань програм, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту багатодітних сімей та дітей-сиріт.

2.5 Внесення пропозицій щодо фінансування  програм  допомоги ветеранам війни та праціта соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей.

2.6 Участь у формуванні політики щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

2.7 Підготовка і подання на затвердження Тульчинською міською радою  програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Сприяння організації їх виконання.

2.8 Заслуховування та розгляд інформації про стан та розвиток охорони здоров’я, соціального захисту населення та інших відповідних галузей, пов’язаних з діяльністю Комісії в місті.

2.9 Сприяння роботі творчих спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, фізкультури і спорту та галузях, пов’язаних з діяльністю Комісії.

2.10 Здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці; громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій; військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених в запас або відставку; сімей, які втратили годувальника; багатодітних сімей, громадян похилого віку, дітей, що залишилися без піклування батьків.

2.11 Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; сприяння відведенню зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.12 Участь у вирішенні питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян.

2.13 Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

2.14 Участь у вирішенні у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

2.15 Участь у вирішенні відповідно до законодавства питань, що стосуються виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

2.16 Сприяння організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

2.17 Сприяння у здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

2.18 Підготовка за дорученням Тульчинської міської вради, Тульчинського міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою пропозицій з питань, пов’язаних з діяльністю Комісії.

2.19 За дорученням Тульчинської міської ради, або з власної ініціативи заслуховування звітів керівників управлінь, підприємств різних форм власності, що взаємодіють з Комісією, проведення аналізу діяльності відповідних служб.

2.20 Здіснення рейдів-перевірок, в межах повноважень Тульчинської міської ради, роботи органів управління системою охорони здоров’я, соціального захисту, фармації, ветеринарної служби різних форм власності на території м.Тульчина, підготовка за результатами перевірки висновків, пропозицій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд Тульчинської міськоїради.

               


3. Депутатська діяльність, етика, законність:


 

Повноваження комісії поширюються на відносини:

- депутатської діяльності та етики;

- місцевого саморядування

 - законності;

- правопорядку та боротьби зі злочинністю.

- звязків з громадськістю

3.1 Розробка, вивчення і підготовка для розгляду Тульчинською міською радою питань депутатської діяльності та етики,виступ на сесіях Тульчинської міської ради з доповідями і співдоповідями з цих питань.

3.2 Висвітлення проблем громадян та територіальних громад м.Тульчина в засобах масової інформації і налагодження системи постійного спілкування між депутатами і виборцями, громадянами і владою.

3.3 Сприяння реалізації прав територіальної громади м.Тульчина на участь у місцевому самоврядуванні.

3.4 Участь у розробці концепції самоврядування територіальної громади м.Тульчина. Співпраця з органами самоорганізації населення (радами самоврядування, домовими комітетами тощо).

3.5 Сприяння реалізації Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування.

3.6 Участь у розробці Статуту територіальної громади міста Тульчина.

3.7 Контроль за виконанням доручень виборців депутатам Тульчинської міської ради.

3.8 Розгляд та винесення на розгляд Тульчинської міської радою питань, пов’язаних з порушеннями норм депутатської етики з боку депутатів Тульчинської міської ради.

3.9 Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у міській раді, надання  посадовим особам та депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

3.10 Внесення пропозицій щодо скасування актів виконавчого комітетуТульчинської міської ради,  які не відповідають Конституції чи Законам України, іншим актам законодавства, рішенням Тульчинської міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

3.11 Підготовка питань щодо проведення  референдумів, виборів до місцевих рад.

3.12 Погодження пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Тульчина.

3.13 Підготовка питань щодо надання дозволу на створення органів самоорганізації населення, а також про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.14 Підготовка питань про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для їх здійснення та контроль за використанням коштів, передбачених бюджетом міста на підтримку діяльності органів самоорганізації населення.

3.15 Сприяння реалізації державної політики в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на місцевому рівні.

3.16 Сприяння забезпеченню в місті законності, державного і громадського правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби зі злочинністю, а також додержанню норм депутатської етики шляхом участі у розробці і здійсненні відповідних заходів.

3.17 Перевірка, в межах повноважень ради дотримання законності та дотримання прав громадян у Тульчинській міській раді, на підприємствах, організаціях та установах міста Тульчина.

3.19 Заслуховування та розгляд інформації про стан справ в галузі забезпечення законності, охорони правопорядку та боротьби зі злочинністю.

3.20 Перевірка стану справ з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян і організації їх прийому.

3.21 Участь в напрацюванні та виконанні заходів з правового виховання громадян.

3.22 Сприяння діяльності правоохоронних органів (УВС, прокуратури, суду, управління юстиції, податкової інспекції, з окремих питань — СБУ) по додержанню законності, охороні прав і законних інтересів громадян в м. Тульчині.

3.23 Розгляд і погодження звернень та клопотань правоохоронних органів (УВС, прокуратури, суду, управління юстиції, податкової інспекції у м. Тульчині, з окремих питань — СБУ) з питань, що пов’язані з житлом, власністю, фінансуванням, пільгами тощо.

3.24 За дорученням Тульчинської міської ради або з власної ініціативи заслуховування звітів керівників правоохоронних органів щодо забезпечення ними законності, охорони громадського порядку, прав і законних інтересів громадян та боротьби зі злочинністю в м. Тульчині. Проведення аналізу діяльності правоохоронних органів за цими напрямками.

3.25 Координація діяльності груп по охороні громадського порядку, інших органів самоорганізації населення.

3.26 Розробка, вивчення і підготовка для розгляду Тульчинською міською радою пропозицій щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю, виступ на сесіях Тульчинської міської ради з доповідями і співдоповідями.

3.27  Сприяння діяльності адміністративних комісій при виконавчому комітетіТульчинської міської ради.

3.28  Участь у формуванні політики місцевого оподаткування, розробка та розгляд пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених діючим законодавством.

3.29  Розгляд питань щодо надання пільг по місцевих податках і зборах та інших податках, надходження від яких зараховуються до бюджету м. Тульчина.

3.30  Надання попередніх висновків з питань встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових послуг та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади м. Тульчина та інших форм власності.

3.31 Підготовка та внесення на затвердження Тульчинської міської радою пропозицій щодо встановлення, відповідно до закону, ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади м.Тульчина, орендних ставок, платежів за надання дозволів та за видачу документів.

3.32 Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Тульчинської міської ради питань щодо затвердження договорів, які укладаються Тульчинським міським головою від імені ради, з питань, віднесених до виключної компетенції ради з висновками та рекомендаціями Комісії.

3.33 Запобігання необгрунтованим відмовам від надання відповідної інформації  згідно положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», несвоєчасному наданню інформації, навмисному приховуванню інформації.

3.34 Розгляд скарг на неправомірні дії посадових осіб ради, які відмовили у доступі інформації, подання необхідних пропозицій щодо недопущення подібних дій.

3.35 Сприяння захисту громадян міста від неправдивої інформації.

 


4. Зв’язки з громадськістю:


 

4.1 Участь у визначенні порядку організації та проведенні недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру.

4.2 Встановлення зв’язків з радами, правозахисними громадськими організаціями областей, міст України.

4.3 Підготовка питань щодо об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та вихід з них.

4.4 Сприяння висвітленню в засобах масової інформації цільових програм розвитку м. Тульчина.

4.5 Співпраця із творчими спілками, товариствами, асоціаціями, іншими громадськими та неприбутковими організаціями, які діють у сфері охорони здоров’я, фізкультури і спорту та галузях, пов’язаних з діяльністю Комісії.

4.6 Співпраця з громадськими організаціями, вивчення громадської думки, збір пропозицій з питань функціонування територіальної громади та забезпечення життєдіяльності міста Тульчина.

4.7 Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Тульчинською міською радою, підготовка висновків з цих питань.

 

 

Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради 7-ого скликання

 


витяг з рішення 2  сесії  Тульчинської   міської ради 7 скликання "Про Положення про постійні комісії Тульчинської міської ради"  від 11 грудня 2015 року №5


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 560
візитів сьогодні: 83
візитів всього: 185216