Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Податкова соціальна пільга за численними запитами платників Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ нагадує:

 

Податкову соціальну пільгу ввели для підтримки людей із низьким рівнем доходів. Вона дозволяє зменшити оподатковуваний дохід, а отже і суму ПДФО, що утримується із зарплати працівника.

 

На скільки можна зменшити дохід перед оподаткуванням, залежить від розміру пільги, на яку має право працівник.

До яких доходів можна застосувати

 

Платник податків має право зменшити на суму ПСП заробітну плату, отриману від одного роботодавця (п. 169.1 ПКУ).

 

Тобто ПСП застосовують при виплаті:

·         основної зарплати (посадового окладу, тарифної ставки в т. ч.);

·         додаткової зарплати (доплат, у т. ч. за специфіку роботи і додаткові навички, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законом, виробничих премій, індексації та ін.);

·         інших заохочувальних і компенсаційних виплат (разових премій і винагород за підсумками роботи за рік або квартал, матеріальної допомоги від роботодавця тощо);

·         відпускних і лікарняних (пп.169.4.1 ПКУ).

 

ПСП не може застосовуватися:

·         до доходів, інших ніж зарплата (винагород за ЦПД, додаткових благ);

·         зарплати, якщо працівник отримує одночасно з нею виплати з бюджету (стипендію учня, студента, аспіранта, ординатора, ад'юнкта, грошове забезпечення військовослужбовця);

·         доходу ФОП і самозайнятої особи від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності.

 

Розмір ПСП

До зарплати працівника може застосовуватись один із трьох видів ПСП: 100%-а, 150%-а та 200%а.

Усі вони обчислюються виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року. Але зараз надаються в розмірі тільки 50% від встановленого розміру (п. 1 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ):

·         100% ПСП, її ще називають звичайною або загальною ПСП (50% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Може застосовуватися до доходів будь-якого працівника, якщо його доходи не перевищують граничний розмір;

·         150% загальної ПСП (75% прожиткового мінімуму для працездатної особи) надають особам, переліченим у пп. 169.1.3 ПКУ.

·         200% загальної ПСП (100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) надають особам, переліченим у пп. 169.1.4 ПКУ.

Працівникам, які утримують двох і більше дітей до 18 років, надають 100% і 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину  (пп. 169.1.2 ПКУ).

Граничний розмір доходу, при якому можна застосувати пільгу, для них також збільшується кратно кількості дітей.Розмір ПСП і граничний дохід у 2015 році

 

Граничний розмір доходу для застосування ПСП

Якщо працівник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна податкова пільга з тієї підстави, що передбачає її найбільший розмір (пп. 169.3.1 ПКУ).

 

ПСП застосовується до зарплати, якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діє на 1 січня звітного року, помноженої на законодавчо встановлений коефіцієнт — 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).

 

Працівникам, які утримують двох і більше дітей до 18 років, надають 100%-ву або 150%-ву ПСП у розрахунку на кожну дитину. Тобто граничний розмір доходу для застосування ПСП підвищується множенням граничного розміру доходу для однієї людини на кількість дітей.

 

Наприклад, якщо у працівниці — самотньої матері троє дітей до 18 років, то вона має право в 2015 році на одержання 150% ПСП у сумі 913,50 гривень, якщо її дохід за місяць не перевищить 5130 гривень (1710 грн × 3).

Право на підвищення граничного розміру доходу для ПСП за рахунок кількості дітей має тільки один із батьків.

Податковою пільгою можна користуватися до кінця року в якому дитині виповнилось 18 років.

 

Як оформити

Працівник має право сам вирішити, який роботодавець буде застосовувати до його доходу ПСП. Це право він реалізовує, подавши роботодавцю заяву про застосування ПСП у довільній формі (п. 169.2.2 ПКУ). Рекомендуємодля зручності подавати таку заяву за формою,

затвердженою Наказом ДПАУ № 461, що дієдо 31.01.2011 .

ПСП застосовується до місячного доходу, в якому роботодавець отримав таку заяву і документи, що підтверджують право працівника на вибрану ПСП. Перелік документів і порядок їх подання визначений Постановою КМУ № 1227.

 

У заяві на застосування ПСП працівник вказує, що чоловік (дружина) при отриманні ПСП за місцем роботи не користується правом збільшити розмір доходу кратно до кількості дітей. Окремої форми заяви або довідки для підтвердження цього факту в нормативно-правових актах не передбачено (консультація в ЗІР, підкатегорія 103.08.03).

 

Для застосування ПСП заяву подають один раз. Щорічно її писати ПКУ не вимагає. Однак якщо у працівника виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, що зазначені в заяві, то він повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами.

Відображення застосування ПСП

 

Усі випадки застосування або незастосування ПСП відповідно до отриманих заяв про застосування або про відмову від пільги роботодавець відображає в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженому Наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

 

У графі 8 форми № 1ДФ «ознака податкової соціальної пільги» вказують:

·         під кодом 01 — 100% ПСП;

·         під кодом 02 — 150% ПСП;

·         під кодом 03 — 200% ПСП;

·         під кодом 04 — звичайну 100% ПСП, визначену ознакою «01» для працівника, що утримує двох чи більше дітей до 18 років.

 

Перерахунок ПДФО за місцем застосування ПСП

Роботодавець зобов’язаний за місцем застосування ПСП зробити перерахунок суми нарахованої працівнику зарплати і суми наданої податкової пільги (пп. 169.4.2 ПКУ):

·         зарезультатами кожного звітного податкового року при нарахуванні зарплати за останній місяць звітного року;

·         при проведенні розрахунків за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за рішенням працівника або в разі її неправомірного застосування;

·         при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який звільняється.

 

Перерахунок проводиться для того, щоб самостійно перевірити, чи правильно визначили місячні суми доходи, до яких застосовувалася ПСП, наприклад, у місяцях, коли лікарняні чи відпускні починалися в одному місяці, а закінчувались у наступному.

 

Якщо в результаті перерахунку виявилося, що в якомусь місяці виникла недоплата податку до бюджету, таку суму утримують із доходу співробітника та перераховують у бюджет, але штрафні санкції за це не передбачені (пп. 119.2 ПКУ).

 

Відповідальність

ПСП застосовується на підставі поданої працівником заяви, тому відповідальність за неправомірне застосування пільги несе саме він.

 

Якщо з вини працівника ПСП застосовується до доходів за кількома місцями їх одержання, то він втрачає право на пільгу за всіма місцями одержання доходу починаючи з місяця, в якому сталося порушення, і закінчуючи місяцем, у якому право на застосування ПСП відновлюється.

 

Щоб відновити таке право, треба подати всім роботодавцям заяву про відмову від ПСП і вказати в ній місяць, коли відбулося порушення. Після цього кожен роботодавець нараховує та утримує відповідну суму недоплати ПДФО і штраф у розмірі 100% суми недоплати за рахунок найближчої виплати доходу працівникові.

 

Якщо недоплату і штраф не утримали за рахунок доходу працівника, він має сам сплатити ці суми та включити їх у річну податкову декларацію.

 

Право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем повного погашення суми недоплати і штрафу.

 

Податкова інформує роботодавців про наявність порушень при застосуванні ПСП відповідно до Порядку № 86

 

 

Зразок заяви додається:


 

 

Працедавцю __________________________________________________________________

від __________________________________________________________________________,

ідентифікаційний номер платника податків __________________________________________,

працюючого(-ої) _______________________________________________________________
                                                                                                                   указується посада

 

ЗАЯВА

про застосування податкової соціальної пільги

1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті _____________________________________________________________________________  посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга

пункту169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі - Кодекс).

2. Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи:
1) ___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________________;
                                                                                              назва документа та його реквізити

Дружина (чоловік) збільшенням граничного розміру доходу кратно кількості дітей, який дає право на соціальну пільгу, передбачену пп.169.1.2 п.169.1 статті 169 Кодексу, не користується (користується) потрібне підкреслити.*

Наведена інформація є достовірною.

3. Мені відомо, що згідно з підпунктом 169.2.1 п.169.1 статті 169 Кодексу соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).
* граничний розмір доходу, що визначається як добуток суми, зазначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1. та відповідної кількості дітей, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, застосовується лише для одного батьків за їх вибором.

 

дата "___" ____________ ____ року

 ____________________________

підпис

 

 Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 1506
візитів сьогодні: 92
візитів всього: 188246