Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Міський голова
  • ВЕСНЯНИЙ Валерій Михайлович

 

ВЕСНЯНИЙ

Валерій Михайлович

 

Обрано головою міської ради - третій раз

Ким висунутий на виборах у 2015 році – ВО "Батьківщина"

Обраний з чотирьох кандидатур

Отримав 62,4% голосів виборців

 

Обрано головою міської ради - другий раз

Ким висунутий на виборах у 2010 році – народна партія

Обраний з п’яти кандидатур

Отримав 76,4% голосів виборців


Особистий прийом громадян

Пн.,Чт. з 08.00-13.00

запис громадян на особистий прийом до міського голови проводиться попередньо, в секретаря за 2 дні до прийому

каб.104

 

тел. (04335) 2-22-40

E-mail: radatulchin@gmail.com

Звернення через сервіс "Інтернет - приймальня"

 

 

Повноваження міського голови

Звіт про роботу за 2014р.

Декларація про доходи за 2014р

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

Про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

За 2015рік

 

Розділ І. Загальні відомості

 

1.Весняний Валерій Михайлович

 

    2056904237

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер

паспорта

 

громадянина України-декларанта)

 

2.Місце проживання 23600 , Вінницька область, м. Тульчин,

 

вул. Європейська (колишня Л.Дейча), буд.6, кв.9

 

(поштовий індекс, область район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

3.Тульчинський міський голова

 

 

 

 

 

4.Члени сім’ї декларанта:

Ступінь зв’язку

Прізвище,ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України

дружина

Весняна Валентина

2162104980

 

Іванівна

 

 

13.03.1959 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

Перелік доходів

сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта

членів сім’ї

 5.Загальна сума сукупного доходу, гривні у т.ч.

106617,00

72644,00

6.Заробітна плата, інші виплати та винагороди,

нараховані (виплачені) декларанту відповідно

до умов трудового або цивільно-правового договору

(крім виплат, зазначених у позиціях,7,8

96332,00

43607,00

7.Дохід від викладацької, наукової і творчої

діяльності, медичної практики, інструкторської та

суддівської практики із спорту

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8. авторська винагорода, інші

доходи від реалізації майнових прав

інтелектуальної власності

 

-

 

-

9. дивіденди, проценти

45,00

-

10.матеріальна допомога

         -

-

11.дарунки, призи, виграші

-

 

12.допомога по безробіттю

-

                    -

13.аліменти

-

                    -

14.спадщина

-

                    -

15.страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та

пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором

страхування недержавного пенсійного забезпечен

ня та пенсійного вкладу

 

10240,00

 

13777,00

16.дохід від відчуження рухомого

та нерухомого майна

-

-

17.дохід від провадження підприємницької та незалежної

професійної діяльності

-

-

18.дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

-

-

19.дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або

користування) майна

-

 

      -

20.інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

 

 

-

 

 

      15260,00

 

Б.Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

назва країни

розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

Розмір доходу

 

 в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів

 

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа

(кв.м)

Сума витрат (грн) на

придбання у

власність

оренду чи на

інше право

користува

ня

23.Земельні ділянки

Заозернянська

сільська рада

Тульчинського району

 

875

 

-

 

-

24.Житлові будинки

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

25.Квартири

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

26.Садовий (дачний)

будинок

-

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

27.Гаражі

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

28.Інше нерухоме

майно

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів

                                                            сім’ї декларанта

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

 

Загальна площа (кв.м)

29.Земельні ділянки

-

-

 

 

 

 

30.Житлові будинки

-

-

 

 

 

 

31.Квартири

м. Тульчин

 

Вул. Європейська

                                     61,0 м 2

(Л.Дейча), 6/9

 

32.Садовий (дачний)

будинок

с. Капки

49,9 м 2

 

Тульчинського району

 

33.Гаражі

-

-

 

 

 

 

34.Інше нерухоме

майно

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV.Відомості про транспортні засоби

А.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування

декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

Перелік транспортних

              засобів

Марка/модель (об’єм

циліндрів двигуна,куб.см.

потужність двигуна кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

 

 

 

придбання у

власність

оренду чи на

інше право

користування

35.Автомобілі

легкові

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Автомобілі

вантажні

(спеціальні)

-

-

-

-

37.Водні засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Повітряні судна

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Інші засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві

                                         користування членів сім’ї декларанта

Перелік транспортних

засобів

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см.

потужність двигуна,кВт, довжина,см)

Рік випуску

40.Автомобілі легкові

-

-

 

 

 

 

 

 

41.Автомобілі

вантажні (спеціальні)

-

-

 

 

 

 

 

 

42.Водні засоби

-

-

 

 

 

 

 

 

43.Повітряні судна

-

-

 

 

 

 

 

 

44.Інші засоби

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VВідомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта

витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

45.Сума коштів на рахунках у

банках ті інших фінансових

установах, у т.ч.:

-

-

46.вкладених у звітному році

-

-

47.Номінальна вартість цінних паперів, у

т.ч.:

48.придбаних у звітному році

-

-

49.Розмір внесків до статутного

 (складеного)капіталу товариства

підприємства, організації,у т.ч.:

-

-

50.внесених у звітному році

-

-

Б.Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї

декларанта (грн)

Перелік

усього

у тому числі за кордоном

51.Сума коштів на рахунках у

банках та інших фінансових установах

-

-

52.Номінальна вартість цінних

паперів

-

-

53.Розмір внесків до статутного

(складеного) капіталу товариства,

підприємства, організації

-

-

 

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

54.добровільне страхування

-

 

55.Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

56.Утримання зазначеного у роз

ділах ІІІ-Vмайна

 

 

    -

-

57.Погашення основної суми позики кредиту

 

 

-

 

    -

58.Погашення суми процентів за позикою

(кредитом)

 

 

 

-

 

    -

59.Інші не зазначені у розділах ІІІ-Vвитрати

-

-

БФінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

60.Добровільне страхування

-

 

61.Недержавне пенсійне зебезпечення

-

 

62.Утримання зазначеного у роз

ділах ІІІ-Vмайна

 

-

 

63.Погашення основної суми процентів за

позикою (кредитом)

-

 

64.Погашення суми процентів за позикою

(кредитом)

-

 

 

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

__________________                           28. 03.2016р.

              підпис

 

                                                                      

Біографія

 

Народився 25 квітня 1956 року в с.Кіблич, Гайсинького району, Вінницької області в сім’ї колгоспників. В 1963 р. пішов до першого класу Кіблицької середньої школи, яку закінчив у 1973 році.

З 1973 по 1974 рік працював технормувальником Кіблицької майстерні РО «Сільгосптехніка».

 

  • У вересні 1974 році поступив на режисерське відділення Тульчинського культурно-освітнього училища, яке закінчив  в грудні 1978 року.
     
  • 1974-1976 рр. -  служба в лавах Радянської Армії.

 

Освіта вища

  • У 1986 році закінчив Московську Вищу школу профспілкового руху ім.Шверника по спеціальності економіст праці.
     

В січні 1979 року призначений на посаду директора Тульчинського бюро подорожей та екскурсій, з якої був звільнений

12.04.2006 року в зв’язку із обранням Тульчинським міським головою. Заслужений працівник культури України.

 

 

Одружений.

Дружина Весняна Валентина Іванівна,1959 року народження, працює художнім керівником Тульчинського районного

Будинку культури ім. Леонтовича.

Має трьох доньок: Олеся 1980р.н., Ольга  1981 р.н. Олена  1984 р.н.

 


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 3095
візитів сьогодні: 0
візитів всього: 182870