Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Увага! Регуляторний акт!!!
19 січня 2012 року 14:26

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Тульчинської міської ради "Про   визначення    видів безоплатних  суспільно-корисних робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт"

Автор: Тульчинська міська рада

13 січня    2012 року

Керуючись ст.9 та ст.13 Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 року № 1160-ІV, ст.56 Кримiнального кодексу України, ст.ст.36, 39 Кримiнально-виконавчого кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань,  Тульчинська міська рада повідомляє про  оприлюднення проекту рішення Тульчинської міської ради "Про   визначення    видів безоплатних  суспільно-корисних робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт"

Розробником проекту вказаного рішення є Тульчинська міська рада, що знаходиться за адресою : вул.Леніна,1, м.Тульчин, Вінницька обл., 23600. тел. 04335 2-22-40, 04335 2-28-99, факс 04335 2-22-40.

   Проект рішення та аналіз регуляторного впливу опубліковані нижче.

Зауваження та пропозиції  щодо проекту рішення будуть прийматися постійною комісією Тульчинської міської ради з питань законності, правопорядку та депутатської етики у письмовій формі , протягом місяця з дня оприлюднення за адресою : 23600, м.Тульчин, вул.Леніна1, каб.114. , тел. 04335 2-28-99 ( відповідальна особа – голова постійної комісії Бондар Вячеслав Васильович).

 

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту рішення Тульчинської міської ради

«Провизначення    видів безоплатних  суспільно-корисних робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт»

 

 

         Проект рішення «Про   визначення    видів безоплатних  суспільно-корисних робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт» розроблено комісією Тульчинської міської ради з питань законності, правопорядку та депутатської етики (голова Бондар В.В.).

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

          шляхом державного регулювання господарських відносин, а

          також оцінка важливості цієї проблеми.

      Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у створенні належних  умов для відбування покарання засуджених, на яких судом накладено кримінальне та адміністративне покарання у виді громадських робіт в м.Тульчині за порушення правил безпеки водіння  транспортом.

 

 1. Визначення цілей регулювання.

         Ціллю прийняття  регуляторного акта є:

 надання тимчасової роботи для відбування покарання засуджених громадян в 2012 році;

 сприяння соціального розвитку міста Тульчина;      

 забезпечення ефективного і раціонального використання робочої сили в цілях виховання

 та дисципліни;

 сприяннядотримання правил безпеки водіння транспортом.

 

     3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей.

 

        Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

        визначення переліку  об’єктів та видів громадських робіт, що дасть можливість відбути покарання засудженим громадянам;

        проведення індивідуально-профілактичної роботи з населенням міста.

 

 

     4.Механізм розв’язання проблеми.

 

         Відповідно до  статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», статті 56 Кримiнального кодексу України,статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, враховуючинеобхідність забезпечення виконання покарань, для порушників у вигляді  організації громадський робіт, місцеві виконавчі органи за участю кримінально-виконавчої служби  для відбування покарання у вигляді суспільно-корисних громадських робіт, осіб, на яких судом накладено кримінальне або адміністративне покарання у вигляді громадських робіт, організовують проведення громадських робіт в установах, організаціях комунальної власності.

Громадські роботи повинні мати суспільно-корисну спрямованість,відповідати потребам громадян, міста і сприяти їх соціальному розвитку.

Тульчинська міська рада щороку приймає рішення щодо організації та проведення суспільно-корисних громадських робіт  з переліком видів робіт, об’єктів  для відбування засудженими громадськихробіт на наступний рік.

 

 

 

  5.Визначення очікуваних результатів від прийняття акта.

           

Вигоди:         

 • тимчасове працевлаштування засуджених громадян для відбування покарання;
 • зменшення рівня порушення правил безпеки водіння транспортом;
 • прибирання спортмайданчикiв, дитячих майданчикiв, паркiв, скверiв, вулиць, тротуарiв, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв, кладовищ та iнших об'єктiв комунального господарства;
 • озеленення паркiв, скверiв, вулиць, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв та iнших об'єктiв комунального господарства;
 • облаштування (фарбування, побiлка дерев та бордюрiв, обрiзка кущiв та дерев,  покiс трави) спортмайданчикiв, дитячих майданчикiв, паркiв, скверiв, вулиць, тротуарiв, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв, кладовищ та iнших об'єктiв комунального господарства.

 

        За термін дії регуляторного акту планується отримати вигоду в сумі 6000 грн.

        Таким чином, вигоду отримують держава, Тульчинська міська рада, комунальні підприємства та населення міста.

 

   6. Строк дії регуляторного акта по 31 грудня 2012 року із можливістю внесення до нього змін.

 

   7. Відстеження результативності регуляторного акта.

                      Базове відстеження акта здійснити за період  з 13 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року:

- органи місцевого самоврядування шляхом забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації для подальшого обговорення цього питання на громадських слуханнях. Зауваження та пропозиції, які будуть надані будуть прийматися в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: м.Тульчин вул. Леніна, 1, кімната №103.

 •  аналіз  статистичної звітності комунальних підприємств за 2011рік;

          Повторне дослідження:

 • аналіз  статистичної звітності комунальних підприємств.

 

 

      Міський голова                                                                     В.М. Весняний

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                    У К Р А Ї Н А

ТУЛЬЧИНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                Тульчинського району Вінницької області                             

_______6_______скликання

________________ сесія

 

                                   Р І Ш Е Н Н Я №                 -проект-            

від  ________ 2012 р.

 

Про   визначення    видів безоплатних  суспільно-корисних

робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт

 

        Hа виконання ст.56 Кримiнального кодексу України, ст.36, ст.39 Кримiнально-виконавчого кодексу України,керуючись ст. 26 Закону України « Про  місцеве самоврядування в Україні», Тульчинська міська рада вирішила:

  

         1.Затвердити види суспiльно-корисних робiт, якi виконуються особами засудженими до покарання у видi громадських робiт (додаток №1).

 

         2.Затвердити перелiк об'єктiв, на яких засудженi вiдбувають громадcькi роботи (додаток №2)

 

          3.На  керiвникiв  об'єктiв,  визначених   додатком №2 до цього   рiшення,  покладається:

       - погодження  з кримiнально-виконавчою iнспекцiєю перелiку об'єктiв, на яких засудженi вiдбувають громадськi роботи;

        - контроль за виконанням засудженими визначених для них робiт та

 дотриманням правил технiки безпеки;

       - своєчасне повiдомлення кримiнально-виконавчої iнспекцiї про ухилення засудженого вiд вiдбування покарання та переведення його на iнше мicце роботи, появу на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного або токсичного сп'янiння, порушення громадського порядку;

      - ведення облiку та щомiсячне iнформування кримiнально-виконавчої iнспекцiї про кiлькiсть вiдпрацьованих засудженими годин та його ставлення до працi;

     - визначення вiдповiдальних осiб, на яких буде покладено здiйснення контролю за роботою та поведiнкою засуджених, своєчасне подання iнформацiї про виконання громадських робiт, а також виконання iнших вимог ст.39 КВК України;

       -  забезпечення виконання вимог законодавства про охорону працi та технiку безпеки пiд час виконання засудженими громадських робiт.

       4. Рішення  12 сесії Тульчинської міської ради 6 скликання № 287 «Про   визначення    видів безоплатних  суспільно-корисних робіт та затвердження переліку підприємств міста, на об’єктах яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт у  2011 році» від 12 вересня 2011 рок вважати таким, що втратило чинність.

 

        5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та депутатської  етики (голова БондарВ.В.)

 

 

 

                  Міський голова                                                         В.М. Весняний

 

 

.

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1                                                                                                         до рiшення  сесiї                                                                                                               Тульчинської міської ради                                                                                           6 cкликання вiд   ____2012р.

 

 

 

Види  суспiльно - корисних робiт

 

 1. Прибирання спортмайданчикiв, дитячих майданчикiв, паркiв, скверiв, вулиць, тротуарiв, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв, кладовищ та iнших об'єктiв комунального господарства.

 

 1. Озеленення паркiв, скверiв, вулиць, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв, та iнших об'єктiв комунального господарства.

 

 1. Облаштування (фарбування, побiлка дерев та бордюрiв, обрiзка кущiв та дерев,  покiс трави)спортмайданчикiв, дитячих майданчикiв, паркiв, скверiв, вулиць, тротуарiв, прилеглих територiй житлових багатоповерхових будинкiв, кладовищ та iнших об'єктiв комунального господарства.

 

Секретар мiської ради                                                        Л.С.Рупiна

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Додаток №2                                                                                                         до рiшення  сесiї                                        Тульчинської міської ради                                                                                                                      6 cкликання вiд  _______2012р.

 

 

 

                                                   Перелiк

об'єктiв, на яких засудженi вiдбувають громадськi роботи

 

 

 1. Комунальне пiдприємство “ Тульчинкомунсервiс “

 

 

 1. Комунальне пiдприємство по управлiнню будинками.

 

 

Секретар мiської ради                                                        Л.С.Рупiна


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 165
візитів сьогодні: 63
візитів всього: 185025